338 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

ERA-net (European Research Area Networks)

0

Het doel van ERA-net (ERANET) is versnippering van onderzoek in Europa tegen te gaan en de kwaliteit van onderzoek te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling reserve leefbaarheid Krimpgebieden

1

Het doel van de Subsidieregeling reserve leefbaarheid Krimpgebieden (RLKRIMPGR) is het bijdragen aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat hierbij om vraagstukken op het terrein van wonen, onderwijs, zorg, sociaaleconomische vitalisering, kwetsbare …

Geopend  Subsidie

Erasmus voor jonge ondernemers

0

Met het programma Erasmus voor jonge ondernemers (ERASMUSJO) ondersteunt de Europese Commissie de uitwisseling van kennis en ervaring tussen nieuwe ondernemers en ervaren ondernemers.

Geopend  Subsidie

European Local Energy Assistance Facility

0

Het doel van de European Local Energy Assistance Facility (ELENA) is het ondersteunen van steden en regionale overheden bij investeringen in herbruikbare energie en energie-efficiency initiatieven.

Geopend  Subsidie

Mibiton Science fonds

0

Het doel van het Mibiton Science fonds (MIBSCIENCE) is het voorfinancieren van Life Sciences bedrijven en het investeren in apparatuur voor Life Sciences spin-off bedrijven.

Geopend  Krediet, lening

Mibiton Solo Apparatuur fonds

0

Het doel van het Mibiton Solo Apparatuur fonds (MIBSOLO) is het bieden van leasecontracten, (converteerbare) leningen en privaat vermogen aan jonge Life Sciences bedrijven die apparatuur willen exploiteren.

Geopend  Krediet, lening

Mibiton Share fonds

0

Het doel van het Mibiton Share fonds (MIBSHARE) is het investeren in apparatuur en faciliteiten die gezamenlijk worden geëxploiteerd door jonge mkb-bedrijven gericht op Life Sciences.

Geopend  Krediet, lening

Venture Challenge

0

Het doel van de Venture Challenge (VENTURECHAL) is het stimuleren van startende ondernemingen op het gebied van Life Sciences.

Geopend  Overig

Nederlands Letterenfonds

0

Het doel van het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) is het stimuleren van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en bij te dragen aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Geopend  Subsidie

Programma Partners for International Business

1

Het doel van het programma Partners for International Business (PIB) is het stimuleren van de positionering van samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven (met name uit de topsectoren) op voor Nederland kansrijke markten en het ondersteunen van een blijvende toegang tot die markten.

Geopend  Overig

Drents Monumentenfonds

0

Het doel van het Drents Monumentenfonds (MONUFONDSDR) is het bevorderen van de instandhouding van gebouwde monumenten in de provincie Drenthe.

Geopend  Krediet, lening

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

0

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (KNLPROV) is het stimuleren van de inrichting van de ecologische hoofdstructuur in de betreffende provincie, inclusief de waardedaling die optreedt bij de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein of landschapsbeheertype.

Geopend  Subsidie
+