307 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

0

Het doel van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (BFBBS) is het stimuleren van onderzoek en sanering van bodemsaneringslocaties.

Geopend  Subsidie

Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

0

De Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992 (BOEM) heeft tot doel de risico's die verbonden zijn aan het ongewild opvissen van explosieven zo veel mogelijk terug te dringen.

Geopend  Subsidie

Eco Management and Audit Scheme

0

Het doel van het Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is het bevorderen van continue verbeteringen in de milieuprestaties van organisaties.

Geopend  Overig

Energie-investeringsaftrek (EIA)

1

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.

Geopend  Fiscale stimulans

ESA Innovation Triangle Initiative

0

Met het ESA Innovation Triangle Initiative (ITI) streeft het Europees Ruimte Agentschap (ESA) naar de doorbraak van producten, processen en diensten die kunnen leiden tot technologische innovaties op het gebied van de ruimtevaart.

Geopend  Subsidie

EU Gateway | Business Avenues

0

Het programma EU Gateway | Business Avenues (EUGATEWAY) ondersteunt Europese ondernemingen om door middel van handelsmissies hun commerciële aanwezigheid te versterken op de Chinese, Japanse, Zuid-Koreaanse of Zuidoost-Aziatische markt.

Geopend  Subsidie

Europees filmfonds Eurimages

0

Het doel van het Europees filmfonds Eurimages (EURIMAGES) is het ondersteunen van de Europese audiovisuele industrie.

Geopend  Krediet, lening

Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST)

0

Het programma Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST) heeft tot doel de samenwerking tussen verschillende Europese landen op het gebied van wetenschappelijk technisch onderzoek te bevorderen.

Geopend  Subsidie

BIJ12-Faunafonds

0

Het doel van het BIJ12-Faunafonds (FAUNA) is het stimuleren van maatregelen die schade door wild voorkomen en bestrijden.

Geopend  Overig

Infrastructuurfonds

0

Het Infrastructuurfonds (ISF) stimuleert de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur voor het vervoer van personen en goederen.

Geopend  Garantie, Subsidie

International Bank for Reconstruction and Development

0

De International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) heeft tot doel de armoede te bestrijden in landen met een middelbaar inkomen en kredietwaardige armere landen. Ten behoeve van hun duurzame ontwikkeling verstrekt de IBRD deze landen leningen, garanties, risicomanagementproducten, …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Subsidie

Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap

0

Met de Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap (KSOW) kunnen tijdelijk middelen worden toegekend voor specifieke projecten op het gebied van onderzoek en wetenschap.

Geopend  Subsidie
+