Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR20) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2020 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 200.000. Voor 2021: € 200.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR20) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden verstrekt aan ondernemingen die in Drenthe actief zijn met het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Ingeval het een samenwerkingsproject betreft, kan een kennisinstelling deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Subsidie kan worden verleend voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject gericht op innovatie, modernisering, verduurzaming en kennisdeling in de primaire sector en in de agribusiness door middel van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie.

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1000 en maximaal € 40.000.

Het steunpercentage voor experimentele ontwikkeling is 25% van de subsidiabele kosten en kan worden verhoogd met de volgende percentages wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • met 10% voor een aanvraag van middelgrote ondernemingen;
  • met 20% voor een aanvraag van kleine ondernemingen;
  • met 15% voor samenwerkingen.


Het steunpercentage voor haalbaarheidsstudies is 50% van de subsidiabele kosten en kan worden verhoogd met de volgende percentages wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • met 10% voor een aanvraag van middelgrote ondernemingen;
  • met 20% voor een aanvraag van kleine ondernemingen.


Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+