433 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Europese Investeringsbank

0

Het doel van de Europese Investeringsbank (EIB) is bij te dragen aan de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie van de EU-lidstaten. Daarnaast ondersteunt de EIB investeringsprojecten in meer dan 150 derde landen waarmee de EU overeenkomsten heeft.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Exportkredietverzekering

0

Het doel van de Exportkredietverzekering (EKV) is het bevorderen van economische betrekkingen door het via de Nederlandse overheid herverzekeren van risico’s die Nederlandse ondernemers lopen bij de export van kapitaalgoederen en diensten naar en aannemingswerken in het buitenland.

Geopend  Garantie

LTO Noord Fondsen (Stichting Steunfonds LTO Noord en Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw)

0

De LTO Noord Fondsen (LTONOORD), oftewel de Stichting Steunfonds LTO Noord en de Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw, financieren groepen boeren en tuinders die samen duurzame en vernieuwende initiatieven opzetten waarmee ze hun inkomen verbeteren, duurzaam produceren en zo …

Geopend  Krediet, lening

International Finance Corporation

0

De International Finance Corporation (IFC) heeft tot doel de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden te bevorderen.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Nationaal Restauratiefonds

0

Het doel van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) is het bevorderen van het behoud en het herstel van monumenten door het verlenen van financiële steun en het geven van voorlichting.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

1

Het doel van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is de noordelijke economie te versterken door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Regeling investeringsverzekeringen

0

De Regeling investeringsverzekeringen (RIV) heeft als doel Nederlandse investeringen in het buitenland te stimuleren om de economische banden tussen Nederland en investeringslanden duurzaam uit te breiden en te versterken.

Geopend  Garantie

Stichting Mibiton

0

De Stichting PPS Mibiton (MIBITON) ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap op het gebied van life sciences (biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en milieutechnologie).

Geopend  Krediet, lening

Stichting Voorfinancierings

0

Het doel van de Stichting Voorfinancierings- en Garantiefonds (VGF) is het bevorderen van het organiseren van internationale congressen in Nederland door bepaalde financiële verantwoordelijkheden voor de Nederlandse organisatoren van internationale congressen te verlichten.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen

0

Het doel van het Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen (VSBNWGDR) is het steunen van activiteiten van natuur(werk)groepen.

Geopend  Subsidie

Nationaal Groenfonds

0

Het doel van het Nationaal Groenfonds (NAGFO) is het verbeteren van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Het gaat hierbij om de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Geopend  Krediet, lening

Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

0

Met het Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (FVOKS), ook bekend als Research Fund for Coal and Steel (RFCS), ondersteunt de Europese Unie gezamenlijk onderzoek in de sectoren kolen en staal. Het programma biedt daarnaast ondersteuning voor baanbrekende …

Geopend  Subsidie
+