323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Regeling Translation Grants for Foreign Publishers

0

Het doel van de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers (NLLETTERTRANS) van het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) is het bevorderen van de internationale bekendheid met en verspreiding van Nederlandse literatuur. Onder Nederlandse literatuur worden zowel Nederlands- als Friestalige …

Geopend  Subsidie

Startersbeurs

0

Het doel van de Startersbeurs (STARTBEURS) is om jonge starters op de arbeidsmarkt zes maanden werkervaring te laten opdoen in het bedrijfsleven. Voor werkgevers biedt de beurs een kans om jong personeel binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf.

Geopend  Subsidie

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

0

Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is het investeren in Friese projecten gericht op energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Energielening Drenthe

0

De Energielening Drenthe (ENERGIEDR) heeft tot doel het stimuleren van kleinschalige duurzame energieopwekking en energiebesparing door organisaties in de provincie Drenthe.

Geopend  Krediet, lening

Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013

0

Het doel van de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 (UWVON2013) is het stimuleren van onderzoek naar en het bevorderen van maatregelen, die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

Geopend  Subsidie

Garantstellingsregeling curatoren 2012

0

Het doel van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR2012) is het vergemakkelijken van de mogelijkheden om malafide bestuurders van rechtspersonen in hun privévermogen aan te spreken in het geval van een faillissement.

Geopend  Garantie, Subsidie

Subsidieregeling praktijkleren

0

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Geopend  Subsidie

Young Expert Programme Water (YEP Water) en Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood)

0

Het doel van het Young Expert Programme Water, ook wel YEP Water en het Young Expert Programme Agrofood, ook wel YEP Agrofood (YEP) is het verjongen en versterken van de professionaliteit en expertise in de Nederlandse water- en agrofood-sector in zowel ontwikkelingslanden als bij bedrijven, …

Geopend  Subsidie

MestInvesteringsFonds

0

Het doel van het MestInvesteringsFonds (MESTINVEST) is het ondersteunen of mogelijk maken van de financiering van kansrijke mestverwerkingsinitiatieven.

Geopend  Krediet, lening

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (2014-2020)

0

Het doel van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is het bevorderen van een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013

0

Het doel van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 (SEKW) is het ondersteunen van experimenten en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot bouwen, wonen en de woonomgeving.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

0

Het doel van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is het bevorderen van de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur en het vergroten van hun maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek.

Geopend  Subsidie
+