307 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw

0

Het doel van het Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw (SBEGLAS) is het verbeteren van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden.

Geopend  Subsidie

Topsectorenbeleid

1

Doel van het topsectorenbeleid (TOPSECTOR) is het versterken van de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten …

Geopend  Subsidie

Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

0

Het doel van de Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVOVOUCHER) is Nederlandse mkb-bedrijven te stimuleren vaker in ontwikkelingslanden aan de slag te gaan en daar bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Geopend  Overig, Subsidie

BankGiro Loterij

0

Het doel van de BankGiro Loterij (BGL) is het ondersteunen van goede doelen die zich inzetten voor cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Geopend  Subsidie

TNO mkb-programma

0

Het doel van het TNO mkb-programma (TNOMKB) is mkb-bedrijven te stimuleren tot innovatie door bestaande kennis van TNO over te dragen op mkb-bedrijven.

Geopend  Overig, Subsidie

ERA-net (European Research Area Networks)

0

Het doel van ERA-net (ERANET) is versnippering van onderzoek in Europa tegen te gaan en de kwaliteit van onderzoek te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling reserve leefbaarheid Krimpgebieden

1

Het doel van de Subsidieregeling reserve leefbaarheid Krimpgebieden (RLKRIMPGR) is het bijdragen aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat hierbij om vraagstukken op het terrein van wonen, onderwijs, zorg, sociaaleconomische vitalisering, kwetsbare …

Geopend  Subsidie

Erasmus voor jonge ondernemers

0

Met het programma Erasmus voor jonge ondernemers (ERASMUSJO) ondersteunt de Europese Commissie de uitwisseling van kennis en ervaring tussen nieuwe ondernemers en ervaren ondernemers.

Geopend  Subsidie

European Local Energy Assistance Facility

0

Het doel van de European Local Energy Assistance Facility (ELENA) is het ondersteunen van steden en regionale overheden bij investeringen in herbruikbare energie en energie-efficiency initiatieven.

Geopend  Subsidie

Mibiton Science fonds

0

Het doel van het Mibiton Science fonds (MIBSCIENCE) is het voorfinancieren van Life Sciences bedrijven en het investeren in apparatuur voor Life Sciences spin-off bedrijven.

Geopend  Krediet, lening

Mibiton Solo Apparatuur fonds

0

Het doel van het Mibiton Solo Apparatuur fonds (MIBSOLO) is het bieden van leasecontracten, (converteerbare) leningen en privaat vermogen aan jonge Life Sciences bedrijven die apparatuur willen exploiteren.

Geopend  Krediet, lening

Mibiton Share fonds

0

Het doel van het Mibiton Share fonds (MIBSHARE) is het investeren in apparatuur en faciliteiten die gezamenlijk worden geëxploiteerd door jonge mkb-bedrijven gericht op Life Sciences.

Geopend  Krediet, lening
+