338 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

0

Het doel van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is het bevorderen van de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur en het vergroten van hun maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek.

Geopend  Subsidie

Innovatiebox

1

Het doel van de Innovatiebox (INNOBOX) is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers.

Geopend  Fiscale stimulans

Europees programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME)

0

Het doel van het Europees programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) is het verbeteren van het ondernemersklimaat en concurrentievermogen van Europese ondernemingen.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB

1

Doel van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB-3 provincie Groningen (IDMKBGR) is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt …

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 2020)

0

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt.

Geopend  Subsidie

Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus+)

0

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2014-2020. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw

0

Het doel van het Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw (SBEGLAS) is het verbeteren van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden.

Geopend  Subsidie

Mediawijzer Stimuleringsregeling

0

Het doel van de Mediawijzer Stimuleringsregeling (MEDIAWIJZER) is het versterken van mediawijsheidinitiatieven door netwerkpartners te verbinden.

Geopend  Subsidie

Topsectorenbeleid

1

Doel van het topsectorenbeleid (TOPSECTOR) is het versterken van de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten …

Geopend  Subsidie

Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

0

Het doel van de Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVOVOUCHER) is Nederlandse mkb-bedrijven te stimuleren vaker in ontwikkelingslanden aan de slag te gaan en daar bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Geopend  Overig, Subsidie

BankGiro Loterij

0

Het doel van de BankGiro Loterij (BGL) is het ondersteunen van goede doelen die zich inzetten voor cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Geopend  Subsidie

TNO mkb-programma

0

Het doel van het TNO mkb-programma (TNOMKB) is mkb-bedrijven te stimuleren tot innovatie door bestaande kennis van TNO over te dragen op mkb-bedrijven.

Geopend  Overig, Subsidie
+