308 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap

0

Met de Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap (KSOW) kunnen tijdelijk middelen worden toegekend voor specifieke projecten op het gebied van onderzoek en wetenschap.

Geopend  Subsidie

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

1

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit en is bedoeld als investeringssteun voor kleine ondernemingen.

Geopend  Fiscale stimulans

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

2

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Geopend  Fiscale stimulans

Multilateral Investment Fund

0

Het doel van het Multilateral Investment Fund (MIF) is het bevorderen van rechtvaardige economische groei én het verminderen van armoede in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hiertoe ondersteunt het fonds de ontwikkeling van de lokale private sector, met de nadruk op het midden- en …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie, Subsidie

Natuurschoonwet

0

Het doel van de Natuurschoonwet (NSW) is het behoud van landgoederen en bijbehorend natuurschoon door eigenaren fiscale voordelen te bieden.

Geopend  Fiscale stimulans

Nederlands Filmfonds

0

Het Nederlands Filmfonds (FNF, ook wel Nederlands Fonds voor de Film) stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt het filmmakers financiële ondersteuning.

Geopend  Garantie, Subsidie

Programma ter stimulering van de internationale samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in Europa (Eureka)

1

Eureka (EUREKA) is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren.

Geopend  Subsidie

Regeling defensiesubsidies

0

Het doel van de Regeling defensiesubsidies (DEF) is het ondersteunen van activiteiten die het beleid van het ministerie van Defensie versterken en ten goede komen aan de defensie-industrie in Nederland.

Geopend  Subsidie

Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)

0

Het doel van de Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (EKIW), ook bekend als de 30%-regeling, is ingekomen werknemers die een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, en uitgezonden werknemers een fiscale …

Geopend  Fiscale stimulans

Regeling groenprojecten buitenland 2002

0

De Regeling groenprojecten buitenland 2002 (GRBELBU) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu.

Geopend  Fiscale stimulans

Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002

0

De Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba (GRBELNAA) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Geopend  Fiscale stimulans

Regiofonds Groningen

1

Het doel van het Regiofonds Groningen-Assen 2030 (REGIO) van de Regio Groningen-Assen is het stimuleren van regionale projecten.

Geopend  Subsidie
+