338 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling literaire uitgaven

0

Het doel van de Subsidieregeling literaire uitgaven (LULITERAIR) is het stimuleren van de productie van oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire uitgaven en de vertaling van literaire uitgaven in het Nederlands.

Geopend  Subsidie

Stichting Microkrediet Nederland / Qredits

0

Het doel van de Stichting Microkrediet Nederland / Qredits (QREDITS) is de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredieten te verlenen en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan mkb-ondernemers of zelfstandigen (zzp'ers).

Geopend  Krediet, lening

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

0

Het doel van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is het stimuleren van de verbetering van de woon- en leefkwaliteit.

Geopend  Krediet, lening

Kaderbesluit nationale EZsubsidies

0

Het doel van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (KEZS) is het creëren van eenheid tussen de verschillende subsidies op het terrein van het ministerie van Economische Zaken.

Geopend  Overig

Thuja Capital

0

Het doel van Thuja Capital (THUJA) is het ondersteunen van beginnende private ondernemingen die kosteneffectieve en innovatieve medische producten ontwikkelen, met duidelijke voordelen voor zowel patiënten als medische professionals.

Geopend  Participatie

European Technology Platforms & Joint Technology Initiatives (ETPJTI)

0

Binnen European Technology Platforms (ETP's) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De Europese Commissie heeft geen actieve rol binnen de ETP's en de deelnemers aan een ETP krijgen dan ook geen …

Geopend  Subsidie

Verenigde Innovatie Partners Fund

0

Het doel van het Verenigde Innovatie Partners Fund (VIPFUND) is het ondersteunen van jonge technostarters met kapitaal en praktische ondernemers- en managementervaring.

Geopend  Participatie

Stichting Cultuur+Ondernemen

0

Het doel van de Stichting Cultuur+Ondernemen (SCULON) is het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Sustainable Energy Technology (SET) Fonds

0

Het doel van het Sustainable Energy Technology Fonds (SETF) is innovatieve bedrijven en projecten op het gebied van schone energie te financieren.

Geopend  Participatie

StartGreen Capital

1

Het doel van StartGreen Capital (SGC) is het leveren van een bijdrage aan de economische en ecologische ontwikkeling van Nederland.

Geopend  Participatie

TechnologieCentrum Noord-Nederland

0

Het doel van het TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) is het ondersteunen van mkb-ondernemingen bij vragen en problemen op technologisch, bedrijfskundig en economisch gebied.

Geopend  Subsidie

Waddenfonds

0

Het Waddenfonds (WADDEN) maakt extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk.

Geopend  Subsidie
+