324 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Colland Arbeidsmarkt

0

Het doel van het fonds Colland Arbeidsmarkt (CAM) is ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt binnen de agrarische sector optimaal kan functioneren.

Geopend  Subsidie

Noaber Foundation

0

Het doel van de Noaber Foundation (NOABER) is het ondersteunen van vernieuwende initiatieven binnen de gezondheidszorg, met een belangrijk accent op het thema gezond leven/gezond ouder worden. In veel gevallen zal informatietechnologie daarbij een belangrijke rol spelen.

Geopend  Participatie

Stichting Blindenhulp

0

Het doel van Stichting Blindenhulp (SBH) is het verstrekken van een eenmalige gift, een periodieke uitkering of lening aan visueel gehandicapten of aan instellingen en personen die direct of indirect werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten.

Geopend  Krediet, lening

Stichting Voeten in de Aarde

0

Het doel van de Stichting Voeten in de Aarde (VOETEN) is het veranderen van de wereld door het (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op: rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht; behoud en verbetering van het milieu; naleving van mensenrechten; respectvol …

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Small Business Innovation Research Programma (SBIR)

0

Het doel van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een impuls te geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven en tegelijkertijd meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Geopend  Overig

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

0

Het doel van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (BFBBS) is het stimuleren van onderzoek en sanering van bodemsaneringslocaties.

Geopend  Subsidie

Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

0

De Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992 (BOEM) heeft tot doel de risico's die verbonden zijn aan het ongewild opvissen van explosieven zo veel mogelijk terug te dringen.

Geopend  Subsidie

Eco Management and Audit Scheme

0

Het doel van het Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is het bevorderen van continue verbeteringen in de milieuprestaties van organisaties.

Geopend  Overig

Energie-investeringsaftrek (EIA)

1

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.

Geopend  Fiscale stimulans

ESA Innovation Triangle Initiative

0

Met het ESA Innovation Triangle Initiative (ITI) streeft het Europees Ruimte Agentschap (ESA) naar de doorbraak van producten, processen en diensten die kunnen leiden tot technologische innovaties op het gebied van de ruimtevaart.

Geopend  Subsidie

EU Gateway | Business Avenues

0

Het programma EU Gateway | Business Avenues (EUGATEWAY) ondersteunt Europese ondernemingen om door middel van handelsmissies hun commerciële aanwezigheid te versterken op de Chinese, Japanse, Zuid-Koreaanse of Zuidoost-Aziatische markt.

Geopend  Subsidie

Europees filmfonds Eurimages

0

Het doel van het Europees filmfonds Eurimages (EURIMAGES) is het ondersteunen van de Europese audiovisuele industrie.

Geopend  Krediet, lening
+