319 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Volandis (kennis en infrasector)

0

Het doel van kennis- en adviescentrum Volandis (VOLANDIS) is bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector, waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk én op tijd vooruit kijken.

Geopend  Subsidie

Shell Foundation

0

Het doel van de Shell Foundation (SHELL) is het ondersteunen van activiteiten die zich richten op het bereiken van een balans tussen economische groei, zorg voor het milieu en rechtvaardige sociale ontwikkeling.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Start Foundation

0

Het doel van Start Foundation (START) is het creëren van werk voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Ook wil de foundation drempels wegnemen die daar voor hen liggen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Stichting DOEN

1

Het doel van Stichting DOEN (DOEN) is het ondersteunen van zowel kleine als grote initiatieven die bijdragen aan een groenere, socialere en creatievere samenleving.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

0

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft tot doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

0

Door middel van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) geeft het ministerie voor Buitenlandse Zaken aan welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

1

Met de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 (UWA) kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig worden afgeschreven door de belastingplichtige. Het voordeel van willekeurig afschrijven is dat men door veel af te schrijven op …

Geopend  Fiscale stimulans

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

0

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een fiscale faciliteit die is ingesteld om de werkgelegenheid te bevorderen en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken.

Geopend  Fiscale stimulans

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen afdrachtvermindering (WBSO)

1

Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven.

Geopend  Fiscale stimulans

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

0

De Afdrachtvermindering zeevaart (WVAZV) maakt deel uit van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Het is een fiscale faciliteit ter bevordering van de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Geopend  Fiscale stimulans

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

2

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen.

Geopend  Fiscale stimulans

ZonMw

2

ZonMw (ZONMW) fungeert als intermediair tussen maatschappij en wetenschap en stimuleert onderzoek en vernieuwingen in de gezondheidszorg en bevordert het gebruik daarvan in de praktijk.

Geopend  Subsidie
+