433 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

1

Met de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 (UWA) kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig worden afgeschreven door de belastingplichtige. Het voordeel van willekeurig afschrijven is dat men door veel af te schrijven op …

Geopend  Fiscale stimulans

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

0

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een fiscale faciliteit die is ingesteld om de werkgelegenheid te bevorderen en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken.

Geopend  Fiscale stimulans

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen afdrachtvermindering (WBSO)

1

Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven.

Geopend  Fiscale stimulans

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

0

De Afdrachtvermindering zeevaart (WVAZV) maakt deel uit van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Het is een fiscale faciliteit ter bevordering van de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Geopend  Fiscale stimulans

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

2

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen.

Geopend  Fiscale stimulans

ZonMw

2

ZonMw (ZONMW) fungeert als intermediair tussen maatschappij en wetenschap en stimuleert onderzoek en vernieuwingen in de gezondheidszorg en bevordert het gebruik daarvan in de praktijk.

Geopend  Subsidie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

0

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) heeft tot doel om zelfstandigen te ondersteunen die tijdelijk financiële problemen hebben. De ondersteuning vindt plaats door middel van algemene bijstand dan wel bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Geopend  Krediet, lening

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO)

0

Het doel van de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO) is het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve militaire producten die aansluiten bij de behoefte van het ministerie van Defensie.

Geopend  Krediet, lening

Euratom-leningen ter financiering van kerncentrales

0

Doel van de Euratom-leningen ter financiering van kerncentrales (EURATOM) is het stimuleren van investeringsprojecten voor de industriële productie van elektriciteit in kerncentrales en voor splijtstofcyclusinstallaties.

Geopend  Krediet, lening

Europees Investeringsfonds

0

Het doel van het Europees Investeringsfonds (EIF) is het bevorderen van investeringen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) door het bieden van garanties aan banken en financiële instituten.

Geopend  Garantie, Participatie

Europees Ontwikkelingsfonds

0

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste instrument van de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Unie en de ontwikkelingslanden die preferentiële betrekkingen met de EU onderhouden.

Geopend  Krediet, lening

Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling

0

Het doel van de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBRD) is het bevorderen van de overgang naar een markteconomie door landen in Midden- en Oost-Europa, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Geopend  Krediet, lening
+