Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019

Het doel van de Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019 (KPOG) is het stimuleren van het behoud en duurzaam maken van karakteristieke panden in Overschild. Overschild betreft het gebied met de postcodes beginnend met 9625.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 19.07.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/achteraf
Budget Voor 2019 t/m 2023: € 1.680.000
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019 (KPOG) is het stimuleren van het behoud en duurzaam maken van karakteristieke panden in Overschild. Overschild betreft het gebied met de postcodes beginnend met 9625.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van karakteristieke panden gelegen in Overschild. Karakteristieke panden zijn gebouwen die door de gemeente Midden Groningen als zodanig zijn aangewezen vanwege hun lokale cultuurhistorische waarde en bijdrage aan de identiteit van de omgeving.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a. onderhoud van karakteristieke panden in Overschild;
  • b. energiebesparende maatregelen met betrekking tot karakteristieke panden in Overschild;
  • c. comfortmaatregelen met betrekking tot karakteristieke panden in Overschild;
  • d. vervangende dakbedekking met betrekking tot karakteristieke panden in Overschild;
  • e. inzet van expertise voor begeleiding van onderdeel a, b, c en d.


De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-16 — Publicatie verlengde openstelling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+