323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST)

0

Het programma Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST) heeft tot doel de samenwerking tussen verschillende Europese landen op het gebied van wetenschappelijk technisch onderzoek te bevorderen.

Geopend  Subsidie

BIJ12-Faunafonds

0

Het doel van het BIJ12-Faunafonds (FAUNA) is het stimuleren van maatregelen die schade door wild voorkomen en bestrijden.

Geopend  Overig

Infrastructuurfonds

0

Het Infrastructuurfonds (ISF) stimuleert de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur voor het vervoer van personen en goederen.

Geopend  Garantie, Subsidie

International Bank for Reconstruction and Development

0

De International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) heeft tot doel de armoede te bestrijden in landen met een middelbaar inkomen en kredietwaardige armere landen. Ten behoeve van hun duurzame ontwikkeling verstrekt de IBRD deze landen leningen, garanties, risicomanagementproducten, …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Subsidie

Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap

0

Met de Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap (KSOW) kunnen tijdelijk middelen worden toegekend voor specifieke projecten op het gebied van onderzoek en wetenschap.

Geopend  Subsidie

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

1

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit en is bedoeld als investeringssteun voor kleine ondernemingen.

Geopend  Fiscale stimulans

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

2

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Geopend  Fiscale stimulans

Multilateral Investment Fund

0

Het doel van het Multilateral Investment Fund (MIF) is het bevorderen van rechtvaardige economische groei én het verminderen van armoede in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hiertoe ondersteunt het fonds de ontwikkeling van de lokale private sector, met de nadruk op het midden- en …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie, Subsidie

Natuurschoonwet

0

Het doel van de Natuurschoonwet (NSW) is het behoud van landgoederen en bijbehorend natuurschoon door eigenaren fiscale voordelen te bieden.

Geopend  Fiscale stimulans

Nederlands Filmfonds

0

Het Nederlands Filmfonds (FNF, ook wel Nederlands Fonds voor de Film) stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt het filmmakers financiële ondersteuning.

Geopend  Garantie, Subsidie

Programma ter stimulering van de internationale samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in Europa (Eureka)

0

Eureka (EUREKA) is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren.

Geopend  Subsidie

Regeling defensiesubsidies

0

Het doel van de Regeling defensiesubsidies (DEF) is het ondersteunen van activiteiten die het beleid van het ministerie van Defensie versterken en ten goede komen aan de defensie-industrie in Nederland.

Geopend  Subsidie
+