307 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Venture Challenge

0

Het doel van de Venture Challenge (VENTURECHAL) is het stimuleren van startende ondernemingen op het gebied van Life Sciences.

Geopend  Overig

Nederlands Letterenfonds

0

Het doel van het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) is het stimuleren van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en bij te dragen aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Geopend  Subsidie

Programma Partners for International Business

1

Het doel van het programma Partners for International Business (PIB) is het stimuleren van de positionering van samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven (met name uit de topsectoren) op voor Nederland kansrijke markten en het ondersteunen van een blijvende toegang tot die markten.

Geopend  Overig

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

0

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (KNLPROV) is het stimuleren van de inrichting van de ecologische hoofdstructuur in de betreffende provincie, inclusief de waardedaling die optreedt bij de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein of landschapsbeheertype.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling literaire uitgaven

0

Het doel van de Subsidieregeling literaire uitgaven (LULITERAIR) is het stimuleren van de productie van oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire uitgaven en de vertaling van literaire uitgaven in het Nederlands.

Geopend  Subsidie

Stichting Microkrediet Nederland / Qredits

0

Het doel van de Stichting Microkrediet Nederland / Qredits (QREDITS) is de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredieten te verlenen en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan mkb-ondernemers of zelfstandigen (zzp'ers).

Geopend  Krediet, lening

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

0

Het doel van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is het stimuleren van de verbetering van de woon- en leefkwaliteit.

Geopend  Krediet, lening

Kaderbesluit nationale EZsubsidies

0

Het doel van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (KEZS) is het creëren van eenheid tussen de verschillende subsidies op het terrein van het ministerie van Economische Zaken.

Geopend  Overig

Thuja Capital

0

Het doel van Thuja Capital (THUJA) is het ondersteunen van beginnende private ondernemingen die kosteneffectieve en innovatieve medische producten ontwikkelen, met duidelijke voordelen voor zowel patiënten als medische professionals.

Geopend  Participatie

European Technology Platforms en Joint Technology Initiatives (ETPJTI)

0

Binnen European Technology Platforms (ETP's) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De Europese Commissie heeft geen actieve rol binnen de ETP's en de deelnemers aan een ETP krijgen dan ook geen …

Geopend  Subsidie

Verenigde Innovatie Partners Fund

0

Het doel van het Verenigde Innovatie Partners Fund (VIPFUND) is het ondersteunen van jonge technostarters met kapitaal en praktische ondernemers- en managementervaring.

Geopend  Participatie

Stichting Cultuur+Ondernemen

0

Het doel van de Stichting Cultuur+Ondernemen (SCULON) is het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.

Geopend  Krediet, lening, Participatie
+