Subsidieregeling Friese Retailaanpak

Het doel van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (RETAILFR) is om 71 geselecteerde winkelgebieden in de provincie Friesland meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 07.11.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 950.000
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (RETAILFR) is om 71 geselecteerde winkelgebieden in de provincie Friesland meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers.

De 71 geselecteerde winkelgebieden – die staan vermeld in een bijlage bij de regeling – komen voort uit de Friese Retailaanpak 2018-2020. In het kader van deze aanpak hebben de provincie Friesland, de Friese gemeenten en VNO-NCW/MKB-Noord afspraken gemaakt over een gezamenlijke ambitie, doelen en activiteiten op het gebied van retail.

Op de regeling is de Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 2013 (Asv 2013) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming, een in een rechtspersoon georganiseerde belangen- of brancheorganisatie van ondernemingen, een gemeente, of een samenwerkingsverband van de hiervoor genoemde partijen binnen een winkelgebied.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in een winkelgebied die betrekking hebben op:

  • verbetering van de inrichting van de openbare ruimte;
  • presentatie, promotie of profilering van het winkelgebied;
  • het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in het winkelgebied;
  • bevordering van deskundigheid bij fysiek in het winkelgebied gevestigde ondernemingen en werknemers op het gebied van ondernemerschap, innovatie, strategie en bedrijfsvoering, via deelname aan een door een externe deskundige aangeboden opleidings-, begeleidings- of adviestraject.


Per winkelgebied kan maximaal twee keer voor één of meerdere van de hierboven genoemde activiteiten subsidie worden aangevraagd.

De subsidie voor één of meerdere subsidiabele activiteiten bedraagt per winkelgebied ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.999.

Aanvragen kunnen van 8 november 2019 tot en met 30 september 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-08 — Wijziging + Verlenging aanvraagperiode

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+