Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 27.04.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 100.000. Voor 2021: € 100.000.
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

De provincie gaat de ruimtelijke kwaliteit versterken door in de eerste plaats in te zetten op het in beeld brengen van de aanwezige stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten op alle schaalniveaus en in de tweede plaats ontwerpcapaciteit van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap te ondersteunen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door publiekrechtelijke rechtspersonen, rechtspersonen die in staat zijn invloed uit te oefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de provincie of het belang van ruimtelijke kwaliteit goed kunnen uitdragen op aansprekende wijze, en natuurlijke personen.

Subsidie kan worden verstrekt voor het versterken van kennis en ontwerpcapaciteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen door het inschakelen van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap voor:

  • het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten op verschillende schaalniveaus;
  • het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van doorontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 24.999.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+