Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten

Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2018 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Wageningen Food & Biobased Research
Verstrekt door Wageningen Food & Biobased Research
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling.

De regeling is een onderdeel van de uitvoeringsagenda van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Vouchers kunnen worden aangevraagd door bedrijven uit de hele voedselketen (van multinational tot mkb’er), sociale ondernemingen en startups.

De vouchers kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten door Wageningen University & Research (WUR) en derde partijen. Projecten kunnen de vorm hebben van een expertsessie, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een kansenkaart workshop of een value scan.

Een voucher dekt 50% van de kosten van het project en varieert in waarde van € 5000 tot € 17.500 (inclusief btw). De overige 50% van de kosten van het project moeten worden betaald door de aanvrager.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Wageningen Food & Biobased Research.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-21 — De maximale waarde van de vouchers is verhoogd van € 15.000 naar € 17.500

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Stichting Samen tegen Voedselverspilling

Huygensweg 10
5466 AN Veghel
Nederland

+