Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

De Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor (GOEDSPOOR) heeft tot doel het spoorgoederenvervoer te stimuleren en daarmee het goederenvervoer over de weg te beperken teneinde een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer tot stand te brengen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2019 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf/achteraf
Budget Voor 2022: € 17,8 miljoen. Voor 2021: € 17,6 miljoen.
Behandeld door ProRail B.V.
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor (GOEDSPOOR) heeft tot doel het spoorgoederenvervoer te stimuleren en daarmee het goederenvervoer over de weg te beperken teneinde een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer tot stand te brengen.

In aanmerking voor subsidie komen spoorwegondernemingen die op Nederlands grondgebied goederen per spoor vervoeren.

De subsidie bedraagt het aantal gereden kilometers vermenigvuldigd met de in een bijlage bij de regeling genoemde bedragen per gereden kilometer.

Aanvragen kunnen per kalenderjaar worden ingediend bij ProRail, ten aanzien van het Kenniscentrum gebruiksvergoeding.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Subsidiebedragen per gereden treinkilometer voor 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij ProRail B.V..

ProRail B.V.

T.a.v. Kenniscentrum gebruiksvergoeding
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

+