319 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2020

0

Het doel van de Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2020 (GROENBOA20) is het ondersteunen van particuliere werkgevers voor opleidingskosten gemaakt voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

0

Het doel van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional (EVCJGP) is het stimuleren dat jeugdprofessionals die tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018 een aanvraag hebben gedaan bij het kwaliteitsregister jeugd en niet op minimaal hbo-niveau zijn geschoold over een vakbekwaamheidsbewijs …

Geopend  Subsidie

Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19

0

Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Geopend  Subsidie

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

0

Het doel van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met minimaal 20% gedurende een periode van vier maanden, vanwege een …

Geopend  Subsidie

Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain (DIGICUBE) voucherprogramma

0

Het Horizon 2020-project Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain (DIGI-B-CUBE) heeft tot doel een grensoverschrijdend en sectoroverschrijdend ecosysteem tot stand te brengen dat digitale innovaties uit de IT-sector combineert met drie belangrijke industrieën binnen de …

Geopend  Subsidie

agROBOfood

0

Het Horizon 2020-project agROBOfood (AGROBOFOOD) verbindt de wereld van robotica, landbouw, R&D en business door het creëren van een duurzaam netwerk van Digital Innovation Hubs. Het project heeft als doel om effectieve toepassing van robottechnologieën in de agrifoodsector te ondersteunen …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland

0

Het doel van de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe (GNNDR) is de verwerving van gronden die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruimen drugsafval Drenthe 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruimen drugsafval Drenthe 2020 (ODDR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020 (ODGR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid

0

Het doel van de Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid-19 (PKLUCOVID) is om uitgeverijen te stimuleren tot uitgave van literaire vertalingen (in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal) over te gaan ondanks de toegenomen risico’s …

Geopend  Subsidie

Garantie Klein Krediet Corona

0

Het doel van de regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen

0

Het doel van de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) is het stimuleren van de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies. Dit …

Geopend  Subsidie
+