294 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

0

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR20) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling cultuurpanden provincie Groningen 2020

0

Doel van de Subsidieregeling cultuurpanden provincie Groningen 2020 (CPANDGR) is het mogelijk maken dat er plekken gecreëerd worden of bewaard blijven, waar ontmoeting, meedoen en samenwerking onderling en met andere sectoren vanuit het culturele veld mogelijk is. Het gaat hierbij zowel om …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen

0

Het doel van de Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen (GRENSJE) is het ondersteunen van evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

Geopend  Subsidie

Venture Challenge

0

De regeling Venture Challenge (VC) beoogt meer valorisatie van kennis door sterkere benutting van onderzoeksresultaten voor markttoepassingen via het starten van bedrijven.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling LNG

0

Het doel van de Subsidieregeling LNG (LNG) is het gebruik van LNG door wegvervoerders te stimuleren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Geopend  Subsidie

Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten

0

Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te …

Geopend  Subsidie

Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021

0

Het doel van de Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MPSFP) is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met …

Geopend  Subsidie

Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021

0

Het doel van de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MFSFP) is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Friese Retailaanpak

0

Het doel van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (RETAILFR) is om 71 geselecteerde winkelgebieden in de provincie Friesland meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019 (RSCNH) is om meer regionale samenwerking op het gebied van cultuur tussen gemeenten en tussen culturele instellingen te stimuleren. Dit om een breed cultureel aanbod bereikbaar en …

Geopend  Subsidie

Disruptive Technology Ventures Seed Fund (DTV)

0

Het Disruptive Technology Ventures Seed Fund (DTV) investeert in early stage technologiebedrijven die hun onderscheidende vermogen halen uit unieke en disruptieve technologieën.

Geopend  Participatie
+