318 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

OPNoord Nederland

1

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

0

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Geopend  Subsidie

Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie

0

Het doel van het Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie, oftewel het Union renewable energy financing mechanism (REFM), is het ondersteunen van de uitrol van hernieuwbare energie in de hele Europese Unie (EU). Vanuit het mechanisme wordt steun verleend voor nieuwe …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Subsidie

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

0

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVSC19) is het compenseren van verhuurders van sportaccommodaties voor de financiële schade die zij oplopen wanneer zij de huursom van amateursportorganisaties kwijtschelden (en stimuleert hiermee verhuurders …

Geopend  Subsidie

Beleidsregel tegemoetkoming kust19

0

De Beleidsregel tegemoetkoming kust- en binnenvisserij COVID-19 (BTKBV) voorziet in een tegemoetkoming voor gedupeerde ondernemingen die vallen onder de volgende twee categorieën: visserijbedrijven op de binnenwateren en visserijbedrijven die actief zijn in de kleinschalige kustvisserij.

Geopend  Subsidie

Opschaling supportprogramma’s startups en scale

0

Doel van de regeling Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups (OSPSS) is het ondersteunen van private partijen die zogenaamde opschalingsprojecten uitvoeren. Het gaat hierbij om projecten die bestaande supportprogramma’s, die een positief effect hebben gehad op het ontstaan of de …

Geopend  Subsidie

Ondernemersimpuls Fryslân

0

Het doel van de Ondernemersimpuls Fryslân (OIFR) is het helpen van het Friese micro- en kleinbedrijf om zo sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen.

Geopend  Krediet, lening

Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020 (ODFR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) is om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling E19 2.0

0

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0) is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.

Geopend  Subsidie

Melkvee van zeldzame runderrassen

0

Op basis van de regeling Melkvee van zeldzame runderrassen (MZRR) kan subsidie worden verstrekt aan houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen die als zeldzame runderrassen bekend zijn in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund).

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân (HEBIFR) is het stimuleren van het herstel van de biodiversiteit in de provincie Fryslân, door specifiek in te zetten op voorbeeldprojecten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van …

Geopend  Subsidie
+