313 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Programma zorg voor innoveren

0

Het doel van het Programma zorg voor innoveren (PZVI) is het ondersteunen van zorginnovatoren bij de implementatie en opschaling van hun innovatie.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra

0

Het doel van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra (IUPP-MSZ) is het ondersteunen van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra die werk willen maken van het digitaliseren …

Geopend  Subsidie

Invest-NL

0

Het doel van Invest-NL is het versnellen en faciliteren van duurzaamheid en innovatie in Nederland. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand

0

Het doel van de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand (SSR) is het stimuleren van projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan het ontwikkelen van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn …

Geopend  Subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020 (RVV Nieuwbouw 2020)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020 oftewel de RVV Nieuwbouw 2020 (RVVN) is het stimuleren van de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur.

Geopend  Fiscale stimulans

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen (RVV Tijdelijke Woningen)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen oftewel de RVV Tijdelijke Woningen (RVVT) is het stimuleren van de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

Geopend  Fiscale stimulans

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

0

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb of recreatiesector (SLIM)

0

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM) is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

0

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR20) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling cultuurpanden provincie Groningen 2020

0

Doel van de Subsidieregeling cultuurpanden provincie Groningen 2020 (CPANDGR) is het mogelijk maken dat er plekken gecreëerd worden of bewaard blijven, waar ontmoeting, meedoen en samenwerking onderling en met andere sectoren vanuit het culturele veld mogelijk is. Het gaat hierbij zowel om …

Geopend  Subsidie

Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten

0

Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie
+