306 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021 (TSMS) is het verstrekken van financiële bijdragen aan bedrijven ter stimulering van een blijvende modal shift.

Geopend  Subsidie

Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus+ 2021-2027)

0

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2021-2027. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke regeling aankoop

0

Het doel van de Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers (BLNL) is literaire uitgevers te ondersteunen bij de aankoop- of productiekosten van buitenlandse titels, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft in …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Klimaat Actief!

0

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! (KADOD21) is om binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren die een waterbergend of water-infiltrerend effect hebben.

Geopend  Subsidie

Europees programma Justitie (2021-2027)

0

Het doel van het Europees programma Justitie (JUST) is bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte, in het bijzonder door de justitiële samenwerking in burgerlijke en in strafzaken te bevorderen.

Geopend  Subsidie

Horizon Europe 2027)

0

Horizon Europe - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Horizon Europe bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde programma Horizon 2020.

Geopend  Subsidie

Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit)

0

Het doel van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle (OF-RZ) is om werkgevers en werkzoekenden in de Regio Zwolle financieel te ondersteunen bij her-, bij- en omscholing.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021 (VARNOF) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Mobiliteitsfonds

0

Het doel van het Mobiliteitsfonds (MF) is het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona

0

Het doel van de Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona (MWJC-F21) van het Fonds 21 (FONDS21) is het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren.

Geopend  Subsidie

Voucherregeling implementatietools

0

Het doel van de Voucherregeling implementatietools (VIDINALOG) is het stimuleren van de ontwikkeling van implementatietools voor praktijkgericht onderwijs en adviseurs gericht op met name het mkb.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling stimulering PPO 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling stimulering PPO 2021 (PPOGR) is om ZZP’ers in de provincie Groningen die actief zijn in de culturele sector te stimuleren zich professioneel te ontwikkelen en hun loopbaankansen te vergroten.

Geopend  Subsidie
+