336 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014

2

De Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân (POP3FR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3).

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REP-SNN)

0

Het doel van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REPSNN) is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

OPNoord Nederland

1

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Programma voor de interne markt (2021‑2027)

0

Met het Programma voor de interne markt (SMP) wil de EU burgers, consumenten, bedrijven en overheden in staat stellen de marktintegratie optimaal te benutten.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (2021-2027)

0

Het doel van het Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) is om bij te dragen aan de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Europese Unie (EU).

Geopend  Subsidie

Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

0

Het doel van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20%, gedurende een periode van drie maanden, vanwege een …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen (WCAG) is om woningcorporaties met bezit in het aardbevingsgebied en hun huurders tegemoet te komen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe (VGAD) is de realisatie van verplaatsingen van grondgebonden agrarische bedrijven mogelijk te maken. Dit ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Geopend  Subsidie

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land19

0

Het doel van de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (TVL-LT) is om (middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe (CMLD) is het stimuleren van nieuwe Drentse projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art. Met de regeling wil de provincie het culturele klimaat in Drenthe een nieuwe impuls geven na de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022 (VCOFR) is het stimuleren van vestigings- en diversificatieprojecten van bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

0

Op basis van de Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair (BOLGF) kan subsidie worden verstrekt aan een zorgaanbieder of een regionaal samenwerkingsverband voor het verzorgen van één of meer van de brancheopleidingen Assistent Logistiek, Assistent …

Geopend  Subsidie
+