323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D

0

Het doel van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D-samenwerking Noord-Nederland 2018 (MITRDN) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA 2018 plus)

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA2018PLUS) is het vergroten van het vermogen om te vernieuwen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Bedrijvenregeling Dutch TechZone

0

Het doel van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone (DTZ2018) is het stimuleren van economische structuurversterking in de Dutch TechZone-regio (de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen) door een bijdrage te leveren aan projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling duurzaam presterende melkveehouders Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling duurzaam presterende melkveehouders Drenthe (DPMVDR) is het bijdragen aan de doelstellingen van de provincie Drenthe om de Drentse melkveehouders via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te laten behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

0

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord

0

Het doel van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland 2018 (MITNOORD2018) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Voucherregeling MKB Fryslân

0

De Voucherregeling MKB Fryslân (MKBFR) heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb-ondernemers in provincie Friesland, waarbij de effecten van het te subsidiëren project direct neerslaan in provincie Friesland.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2018 (HUMANCAPITAL18) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018

0

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018 (KENNIS18) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018 (PROEFTUINC18) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2018 (PROEFTUIND18) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen gericht op CO2-reductie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie C 2018

1

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie C 2018 (VALORISATIEC18) is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+