323 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Uitvoeringskader REACT EU Uitvragen 2021: REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities (Open Innovatiekans Noord Nederland)

0

Het doel van de uitvraag 'REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities' (Open Innovatiekans Noord Nederland) (OIKSNN) is het ondersteunen van consortia met initiatieven die vanuit een integrale visie inspelen op innovatiekansen rond de RIS3 Transities ‘Van een lineaire naar een circulaire …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringskader REACT EU Uitvragen 2021: REACT EU: Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid

0

Het doel van de uitvraag 'REACT EU: Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid' (IEDZSNN) is het ondersteunen van samenwerkende partijen, met voorstellen die zijn gericht op het oplossen van knelpunten in het Noord-Nederlandse gezondheidsinnovatie-ecosysteem, die door de COVID-19 pandemie …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling digitalisering provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling digitalisering provincie Groningen 2021 (DIGIGR) is om mkb-ondernemingen, culturele organisaties en maatschappelijke ondernemingen te helpen in een veilige digitale transitie, zodat de omzet en/of winst kan worden behouden of vergroot, het digitale bereik wordt …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Adviesregeling Provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Adviesregeling Provincie Groningen 2021 (APG21) is een stimulans te geven aan bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen investeren en doorgaan met hun organisatie, maar advies en nieuwe financiering zoeken om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen en de …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen (VVG) is gebouweigenaren in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen te ondersteunen bij verduurzaming, onderhoud en verbetering van hun gebouwen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014

0

De Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014-2022 (POP3GRON) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Groningen verstrekken van POP3-subsidie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling uitvoering LEADER 2021

0

Met de Regeling uitvoering LEADER 2021 (LEADER21DR) beoogt de provincie Drenthe bij te dragen aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe (ETDR) is om ondernemers die hun buitenseizoen willen verlengen vanwege de COVID-19-maatregelen, te stimuleren om energiezuinige en duurzame warme terrassen te realiseren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord

0

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2021 (MITHNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling mkb innovatiestimulering R&D

0

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering R&D-samenwerking Noord-Nederland 2021 (MITRDNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarktscholing provincie Groningen 2021 (AMSGR) is het vergroten van het kennisniveau en de weerbaarheid van werknemers, medewerkers en eigenaren van Groningse ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling stageplaatsen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling stageplaatsen provincie Groningen 2021 (SPGR) is om Groningse ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten van een geaccrediteerde PRO, VSO, MBO, HBO of WO-opleiding tijdens …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+