381 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe

0

De Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe (ASBESTDR) heeft tot doel om bij te dragen aan de verwijdering van asbestdaken in Drenthe.

Geopend  Krediet, lening
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG ArbeidsplaatsenregelinG

0

Het doel van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG (EBGAPR) is steun te verlenen in de vorm van een bijdrage voor nieuwe arbeidsplaatsen aan ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringskader Open Innovatie Call

0

Het Uitvoeringskader Open Innovatie Call (OPENINCA) heeft als doel het stimuleren dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met initiatieven komen die het in zich hebben een reeks samenhangende innovaties voort te brengen. Deze innovaties moeten in onderlinge samenhang kunnen uitgroeien …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Kennis en Innovatie 2018 (KEI2018)

0

De regeling Kennis en Innovatie 2018 (KEI2018) heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018)

0

De Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018) heeft als doel het stimuleren van zowel valorisatie en innovatie, als ook het bijdragen aan een koolstofarme economie, door het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG InnovatieregelinG

0

Het doel van de EBG InnovatieregelinG (EBGIG) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

0

Het doel van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (WVM) is het bieden van compensatie voor overlast en schade als gevolg van de gaswinning in het Groningengasveld.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Bedrijvenregeling vierkant voor werk

0

Het doel van de Bedrijvenregeling vierkant voor werk (VIERKANTDR) is het stimuleren van bedrijven in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen (Vierkant voor Werk-regio) om te investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG AdviesregelinG

0

Het doel van de EBG AdviesregelinG (EBGAG) is het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van mkb-ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van mkb-ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling uitvoering van LEADER

0

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen (LEADEROGR) beoogt de provincie Groningen bij te dragen aan de versterking van de sociaal-economische vitaliteit van Oost-Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen

0

De Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen (POP3GRON) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Groningen verstrekken van POP3-subsidie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014

0

De Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 (POP3FR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van POP3-subsidies.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+