337 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI 2019)

0

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI2019) heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 ontwikkelingsprojecten (VIA 2019 ontwikkelingsprojecten)

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 ontwikkelingsprojecten (VIA2019OP) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 organisatie

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 organisatie-innovatie (VIA2019OI) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren om meer toekomstgericht te gaan ondernemen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA 2019 softwareontwikkeling)

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA2019SO) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren tot innovatie op het gebied van softwareontwikkeling.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019

0

Het Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019 (OPENINCA19) heeft als doel het stimuleren dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met initiatieven komen die het in zich hebben een reeks samenhangende innovaties voort te brengen. Deze innovaties moeten in onderlinge samenhang kunnen …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019 (HUMANCAPITAL19) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2019

0

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2019 (KENNIS19) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019 (PROEFTUIN19) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019 (VALORISATIE19) is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord

0

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2019 (MITHNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D

0

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D-samenwerking Noord-Nederland 2019 (MITRDNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling uitvoering LEADER 2019

0

Met de Regeling uitvoering LEADER 2019 (LEADER19DR) beoogt de provincie Drenthe bij te dragen aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+