323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord

0

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2019 (MITHNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regionale Investeringssteun Groningen 2019

0

Het doel van de Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG2019) is het verlenen van regionale investeringssteun aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen, of het verlenen van steun voor milieubescherming aan grote ondernemingen waar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe (200DPMVDR) is dat melkveehouders een duurzaamheidsplan laten opstellen door een externe adviesdienst. Met dit plan wordt de individuele veehouder in staat gesteld zijn bedrijfsvoering op een meer duurzame wijze …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling uitvoeringsbijdrage duurzaam presterende melkveehouders provincie Drenthe (UDPMVDR) is om melkveehouders de mogelijkheid te bieden om extern advies of voorlichting/scholing in te winnen over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan op …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

0

De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun medewerkers.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA 2018 plus)

1

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA2018PLUS) is het vergroten van het vermogen om te vernieuwen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

0

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Voucherregeling MKB Fryslân

1

De Voucherregeling MKB Fryslân (MKBFR) heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb-ondernemers in provincie Friesland, waarbij de effecten van het te subsidiëren project direct neerslaan in provincie Friesland.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2018 (HUMANCAPITAL18) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018

1

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018 (KENNIS18) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018 (PROEFTUINC18) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2018 (PROEFTUIND18) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen gericht op CO2-reductie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+