288 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA 2018 plus)

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA2018PLUS) is het vergroten van het vermogen om te vernieuwen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

0

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Voucherregeling MKB Fryslân

0

De Voucherregeling MKB Fryslân (MKBFR) heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb-ondernemers in provincie Friesland, waarbij de effecten van het te subsidiëren project direct neerslaan in provincie Friesland.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2018 (HUMANCAPITAL18) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018

0

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018 (KENNIS18) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018 (PROEFTUINC18) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2018

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2018 (PROEFTUIND18) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen gericht op CO2-reductie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie C 2018

1

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie C 2018 (VALORISATIEC18) is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie D 2018

1

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie D 2018 (VALORISATIED18) is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Bedrijvenregeling Drenthe 2018

1

Het doel van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 (BRDR) is het ondersteunen van projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG AdviesregelinG 2017

2

Het doel van de EBG AdviesregelinG (EBGAG1718) is het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van mkb-ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van mkb-ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG InnovatieregelinG 2018

1

Het doel van de EBG InnovatieregelinG 2018 (EBGIG18) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+