Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 21.930.000. Voor 2021: € 22.760.000 (filmproducties), € 10 miljoen (High-End series)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

De regeling staat ook bekend als de Netherlands Film Production Incentive.

In aanmerking voor ondersteuning komen productiemaatschappijen die aantoonbaar op continue basis actief zijn geweest op het gebied van productie en exploitatie van filmproducties die primair gericht waren op een bioscoopuitbreng in Nederland, een EU-lidstaat, een EER-staat of Zwitserland.

Ondersteuning kan worden verstrekt als tegemoetkoming in de productiekosten van filmproducties met een culturele waarde die aantoonbaar in Nederland zijn besteed. Filmproducties zijn speelfilms, documentairefilms en animatiefilms, al dan niet tot stand gebracht in de vorm van een internationale coproductie.

De bijdrage kan oplopen tot 35% van de productiekosten en maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag.

Pilot High End Series & Single Episodes

Vanuit de Pilot High End Series & Single Episodes (een addendum bij het reglement) komen ook zogeheten High End animatie-, documentaire- en dramaseries voor televisie in aanmerking voor ondersteuning. Het gaat hierbij om televisieseries die zich door hun cinematografische kwaliteit en hoge production value onderscheiden van het nationaal en internationaal gangbare televisie- en video-on-demand-aanbod (VOD).

Uitsluitend aanvragen voor televisieseries bestemd voor televisie-/VOD-uitzending in Nederland komen in aanmerking voor een financiële bijdrage en, waar het een internationale coproductie betreft, indien deze bestemd is voor televisie-/VOD-uitzending in twee of meer landen waaronder Nederland. Verder gelden grotendeels dezelfde voorwaarden als voor filmproducties.

De bijdrage kan oplopen tot 30% van de productiekosten en maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagronde met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Aanvragen worden gerangschikt en eventueel gehonoreerd aan de hand van een puntensysteem en de daarin opgenomen criteria.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-01 — Plafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Filmfonds.

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5
1072 JS AMSTERDAM
NEDERLAND

+