433 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014

2

De Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân (POP3FR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3).

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Verordening POP3

0

De Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3DR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Drenthe verstrekken van POP3-subsidies.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REP-SNN)

0

Het doel van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REPSNN) is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

OPNoord Nederland

1

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling VCA

0

Het doel van de Subsidieregeling VCA (VOLANDIS-VCA) van Kennis- en adviescentrum Volandis is om stagiairs in de bouw- en infrasector te stimuleren hun VCA-diploma te halen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Geopend  Subsidie

Midgame Fund

0

Het doel van het Midgame Fund (MIDGAME) is het stimuleren van de Nederlandse game-industrie door game-ontwikkelaars te helpen (met financiering, ervaring en zakelijke connecties) bij het bouwen van succesvolle games.

Geopend  Krediet, lening

PPS

0

De PPS-oproep Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel (PPS-IALWV) is een jaarlijkse gezamenlijke oproep van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, …

Geopend  Subsidie

Subsidieprogramma Support International Business 2022-2026

0

Het doel van het Subsidieprogramma Support International Business 2022-2026 (SIB) is het ondersteunen van mkb-ondernemingen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van de export van de door deze mkb-ondernemingen zelf geproduceerde of zelf ontwikkelde goederen en/of diensten én bij het …

Geopend  Subsidie

Regeling Gemeente Achtkarspelen Werkvoucher 2019 e.v.

0

Het doel van de Regeling Gemeente Achtkarspelen Werkvoucher 2019 e.v. (GAK-WV) van de gemeente Achtkarspelen, is om werkgevers te motiveren inwoners van de gemeente met een uitkering aan te nemen.

Geopend  Subsidie

Regeling Werkvoucher 2019 e.v.

0

Het doel van de Regeling Werkvoucher 2019 e.v. (GDFM-WV) van de gemeente De Fryske Marren, is om werkgevers te motiveren inwoners van de gemeente met een uitkering aan te nemen.

Geopend  Subsidie

Regeling Werkvoucher 2019 e.v.

0

Het doel van de Regeling Werkvoucher 2019 e.v. (GL-WV) van de gemeente Leeuwarden, is om werkgevers te motiveren inwoners van de gemeente met een uitkering aan te nemen.

Geopend  Subsidie

Regeling werkvoucher 2019 e.v.

0

Het doel van de Regeling Werkvoucher 2019 ev (GS-WV) van de gemeente Smallingerland, is om werkgevers te motiveren inwoners van de gemeente met een uitkering aan te nemen.

Geopend  Subsidie
+