308 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

0

De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun medewerkers.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

0

Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

0

Het doel van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (WVM) is het bieden van compensatie voor overlast en schade als gevolg van de gaswinning in het Groningengasveld.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REP-SNN)

0

Het doel van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REPSNN) is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

OPNoord Nederland

1

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Mobiliteitsfonds

0

Het doel van het Mobiliteitsfonds (MF) is het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona

0

Het doel van de Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona (MWJC-F21) van het Fonds 21 (FONDS21) is het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren.

Geopend  Subsidie

Voucherregeling implementatietools

0

Het doel van de Voucherregeling implementatietools (VIDINALOG) is het stimuleren van de ontwikkeling van implementatietools voor praktijkgericht onderwijs en adviseurs gericht op met name het mkb.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling stimulering PPO 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling stimulering PPO 2021 (PPOGR) is om ZZP’ers in de provincie Groningen die actief zijn in de culturele sector te stimuleren zich professioneel te ontwikkelen en hun loopbaankansen te vergroten.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid

0

Het doel van de Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid-19 - verlengd (PKLUCOVID2) is om uitgeverijen te stimuleren tot uitgave van literaire vertalingen (in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal) over te gaan ondanks de …

Geopend  Subsidie

Topfonds Gelderland: MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG)

0

Het doel van de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) is de financiering van projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technieken in food, health, energie- en milieutechnologie, de maakindustrie, circulaire economie, smart industrie en crossovers tussen deze sectoren.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Subsidieregeling coronabanen in de zorg

0

Het doel van de Subsidieregeling coronabanen in de zorg (CBZORG) is om de continuïteit van de zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen, door zorginstellingen te stimuleren om tijdelijk werknemers in dienst te nemen in zogeheten coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte …

Geopend  Subsidie
+