Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming (RVVV) is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.02.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Vanaf 2022: jaarlijks € 104 miljoen. Voor 2021: € 150 miljoen. Voor 2019 en 2020: maximaal € 78 miljoen per jaar.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming (RVVV) is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door de energieprestaties van woningen met minimaal drie stappen te verbeteren.

De RVV Verduurzaming – de opvolger van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) – is een fiscale regeling die is opgenomen in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

In aanmerking komen corporaties of verhuurders die verhuurderheffing betalen en die in het bezit zijn van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen).

Te verduurzamen woningen moeten energetisch worden verbeterd met ten minste drie stappen in de Energie-Index, en mogen een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40 (energieprestatie-indicator B of hoger). Bovendien moet er een minimale investering per woning worden gedaan, die afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen (EI-stappen) varieert van € 7500 tot € 25.000.

De bijdrage oftewel de heffingsvermindering per woning is afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen en varieert van € 3000 tot € 10.000 per woning.

Voorgenomen investeringen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl.

Na de melding moeten de investeringen binnen drie jaar worden uitgevoerd. Hierna kunnen de gerealiseerde investeringen weer worden gemeld bij RVO, die de voorgenomen investeringen vervolgens vergelijkt met de gerealiseerde investeringen en controleert of in de woningen de voorgenomen verbetering in Energie-Index-stappen is bereikt. Als alles klopt, verleent RVO een definitieve investeringsverklaring, die nodig is om bij de belastingaangifte voor vermindering verhuurderheffing in aanmerking te komen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-09 — Wijziging i.v.m. sluiting per 1 oktober 2021. Dit wordt geregeld door de bijdrage oftewel de heffingsvermindering per woning per 1 oktober 2021 op € 0 te stellen.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+