Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders een snelle doorstart kunnen maken in de uitoefening van nieuwe bedrijfsactiviteiten en tot slot het stimuleren van het verwijderen van asbest uit de te slopen en om te bouwen nertsenhouderijen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 28.02.2018 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders een snelle doorstart kunnen maken in de uitoefening van nieuwe bedrijfsactiviteiten en tot slot het stimuleren van het verwijderen van asbest uit de te slopen en om te bouwen nertsenhouderijen.

In aanmerking voor subsidie komen nertsenhouderijen.

Subsidie op basis van dit besluit wordt verstrekt voor twee onderwerpen: sloop (Hoofdstuk 2) en ombouw (Hoofdstuk 3).

De subsidie voor sloop bedraagt 100% van de gemaakte subsidiabele sloopkosten. De subsidie voor ombouw bedraagt 40% van de gemaakte subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tot en met 22 oktober 2021 (sloop) of 31 december 2023 (ombouw) worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-07-07 — Inwerkingtreding wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+