Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019

Het doel van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 (SBKB2019) is het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen, het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek en het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 18.12.2018 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Koninklijke Bibliotheek
Verstrekt door Koninklijke Bibliotheek
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 (SBKB2019) is het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen, het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek en het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap.

In aanmerking komen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Het moet gaan om instellingen die aantoonbare kennis en kunde hebben op één van de volgende gebieden:

 • het in stand houden van een bibliotheek of een bibliotheekvoorziening;
 • bibliotheekinnovatie;
 • bibliotheeknetwerk;
 • landelijke digitale bibliotheek;
 • collectiebeleid;
 • bibliotheekvoorziening voor noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap;
 • borging en bewaking van en controle op de kwaliteit van bibliotheekvoorzieningen en van toeleveranciers van bibliotheekvoorzieningen.


Op basis van het reglement kunnen jaarlijkse, tweejaarlijkse en vierjaarlijkse instellingssubsidies, maar ook projectsubsidies worden verstrekt.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de Koninklijke Bibliotheek. Voor de verschillende typen subsidies gelden de volgende aanvraagtermijnen:

 • aanvragen voor een jaarlijkse instellingssubsidie kunnen tot uiterlijk dertien weken voor de aanvang van het betreffende kalenderjaar worden ingediend;
 • aanvragen voor een tweejaarlijkse of een vierjaarlijkse instellingssubsidie kunnen op zijn vroegst veertien maanden en uiterlijk negen maanden voor de periode van twee respectievelijk vier kalenderjaren waarvoor subsidie kan worden verleend worden ingediend;
 • aanvragen voor een projectsubsidie kunnen worden ingediend binnen een nader te bepalen tijdvak. Indien geen uiterste datum voor indiening van de subsidieaanvraag is bekendgemaakt, moeten aanvragen uiterlijk dertien weken voor de aanvang van de activiteit waarvoor subsidie kan worden verleend worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2018-12-17 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Koninklijke Bibliotheek.

Koninklijke Bibliotheek

Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE 'S-GRAVENHAGE
Postbus 90407

+