318 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO)

0

Het doel van de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO) is het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve militaire producten die aansluiten bij de behoefte van het ministerie van Defensie.

Geopend  Krediet, lening

Cultuurfonds voor monumenten

0

Het doel van het Cultuurfonds voor monumenten (CFM) is het stimuleren van restauraties van monumenten die op de provinciale en gemeentelijke lijst staan, en geen aanspraak maken op reguliere subsidies van het Rijk, door het verstrekken van laagrentende leningen.

Geopend  Krediet, lening

Euratom-leningen ter financiering van kerncentrales

0

Doel van de Euratom-leningen ter financiering van kerncentrales (EURATOM) is het stimuleren van investeringsprojecten voor de industriële productie van elektriciteit in kerncentrales en voor splijtstofcyclusinstallaties.

Geopend  Krediet, lening

Europees Investeringsfonds

0

Het doel van het Europees Investeringsfonds (EIF) is het bevorderen van investeringen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) door het bieden van garanties aan banken en financiële instituten.

Geopend  Garantie, Participatie

Europees Ontwikkelingsfonds

0

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste instrument van de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Unie en de ontwikkelingslanden die preferentiële betrekkingen met de EU onderhouden.

Geopend  Krediet, lening

Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling

0

Het doel van de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBRD) is het bevorderen van de overgang naar een markteconomie door landen in Midden- en Oost-Europa, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Geopend  Krediet, lening

Europese Investeringsbank

0

Het doel van de Europese Investeringsbank (EIB) is bij te dragen aan de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie van de EU-lidstaten. Daarnaast ondersteunt de EIB investeringsprojecten in meer dan 150 derde landen waarmee de EU overeenkomsten heeft.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Exportkredietverzekering

0

Het doel van de Exportkredietverzekering (EKV) is het bevorderen van economische betrekkingen door het via de Nederlandse overheid herverzekeren van risico’s die Nederlandse ondernemers lopen bij de export van kapitaalgoederen en diensten naar en aannemingswerken in het buitenland.

Geopend  Garantie

LTO Noord Fondsen (Stichting Steunfonds LTO Noord en Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw)

0

De LTO Noord Fondsen (LTONOORD), oftewel de Stichting Steunfonds LTO Noord en de Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw, financieren groepen boeren en tuinders die samen duurzame en vernieuwende initiatieven opzetten waarmee ze hun inkomen verbeteren, duurzaam produceren en zo …

Geopend  Krediet, lening

International Finance Corporation

0

De International Finance Corporation (IFC) heeft tot doel de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden te bevorderen.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Nationaal Restauratiefonds

0

Het doel van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) is het bevorderen van het behoud en het herstel van monumenten door het verlenen van financiële steun en het geven van voorlichting.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

1

Het doel van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is de noordelijke economie te versterken door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten.

Geopend  Krediet, lening, Participatie
+