Seed business angel fondsen

Het doel van de regeling Seed business angel fondsen (SBAF) is het stimuleren van investeringen in technostarters door tussenkomst van seed business angel fondsen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2017 t/m 30.06.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 8 miljoen (tender 1). Voor 2021: € 5 miljoen (tender 1), € 7 miljoen (tender 2).
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Seed business angel fondsen (SBAF) is het stimuleren van investeringen in technostarters door tussenkomst van seed business angel fondsen.

Deze fondsen bestaan uit minimaal twee business angels (informal investors) met beiden een even groot belang in het seed business angel fonds. Business angels zijn particulieren die investeren met hun eigen geld en zelf beslissen in welke ondernemingen zij investeren. Zij zijn op zoek naar rendement op hun investering. Als investeerder zijn ze actief betrokken bij de ondernemingen waarin zij investeren.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, paragraaf 3.10.2, en vormt samen met paragraaf 3.10.1, Seed capital technostarters (SCT), Titel 3.10 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De regeling biedt seed business angel fondsen de mogelijkheid een lening te krijgen voor het verkrijgen van participaties in technostarters op basis van een zogenaamd fondsplan. Een seed business angel fonds kan met deze lening maximaal 50% van de investeringen financieren.

In het beginstadium mag het fonds 80% van de inkomsten uit deze participaties houden, totdat de kosten die het participatiefonds heeft gemaakt zijn gedekt. Daarna mag het fonds 50% zelf houden en moet het de rest afstaan aan de overheid, totdat de participaties winstgevend worden (zowel de bijdrage van het fonds als van de overheid zijn dan terugbetaald). Dan mag het fonds weer 80% van de inkomsten behouden.

Om de lening te verkrijgen moet het fonds een zogenaamde overeenkomst tot geldlening afsluiten met de overheid.

De lening bedraagt maximaal 50% van het investeringsbudget tot een maximumbedrag van € 1 miljoen.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+