Programma Sportinnovator

Het doel van het programma Sportinnovator (ZONMW-SPORTINNO) is het creëren van een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per oproep bepaald
Behandeld door ZonMw
Verstrekt door ZonMw
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het programma Sportinnovator (ZONMW-SPORTINNO) is het creëren van een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw (ZONMW) in opdracht van het Topteam Sport. In het kader van het programma wordt jaarlijks de Nationale Sportinnovator Prijs uitgereikt. Ook kunnen oproepen en challenges worden gepubliceerd gericht op het stimuleren en betrekken van het bedrijfsleven bij het Sportinnovator ecosysteem, met als doel dat kansrijke innovaties daadwerkelijk in de praktijk terechtkomen. Tot slot worden in het kader van het programma zogenaamde Sportinnovator Vouchers verstrekt.

Nationale Sportinnovator Prijs

Het doel van de Nationale Sportinnovator Prijs is het stimuleren van de ontwikkeling en/of opschaling van een innovatief product, proces of een innovatieve werkwijze op het gebied topsport, breedtesport en/of een actieve leefstijl. De prijs heeft elk jaar een specifiek thema.

De hoofdaanvrager moet een Nederlandse rechtspersoon zijn die tevens de rechthebbende van het voorstel is.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de ontwikkeling en/of opschaling van een innovatief product, proces of een innovatieve werkwijze op het gebied van topsport, breedtesport en/of een actieve leefstijl. Een innovatie komt in aanmerking voor de prijs wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat deze tegemoet komt aan een duidelijk gedefinieerde vraag of behoefte uit het veld. Het gaat om de ontwikkeling van innovaties die op middellange termijn economisch rendement genereren en/of een (potentiële) maatschappelijke waarde hebben voor bijvoorbeeld gezondheid, vitaliteit, zorg, welzijn, leefbaarheid, arbeid of onderwijs.

Het thema voor 2019 is ‘Van prestatie naar plezier’. In aanmerking komen (sociale) innovaties die bijdragen aan de overgang van een prestatiecultuur naar een positieve sportcultuur voor de jeugd tot en met 12 jaar.

Per aanvraag kan maximaal € 50.000 worden aangevraagd. Cofinanciering is verplicht. Het samenwerkingsverband dient ten minste 15% van het totale projectbudget bij te dragen (in cash of in kind).

Oproepen bedrijfsleven

In het kader van het programma worden diverse oproepen gepubliceerd gericht op het stimuleren en betrekken van het bedrijfsleven bij het Sportinnovator ecosysteem, met als doel dat kansrijke innovaties daadwerkelijk in de praktijk terechtkomen.

Sportinnovator Voucher

Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente, sportbond of bedrijf. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet.

Aanvragen

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen via ProjectNet of MijnZonMw worden ingediend bij ZonMw.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-03 — Oproep Sportinnovator Vouchers 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij ZonMw.

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+