323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Deelreglement Ontwikkeling

0

Het doel van het Deelreglement Ontwikkeling (FNFONT2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van ontwikkeling in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot ontwikkeling van deze …

Geopend  Subsidie

Deelreglement Realisering

0

Het doel van het Deelreglement Realisering (FNFREA2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van realisering en afwerking in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, korte film en onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD

0

Het doel van de Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD (IPSCMD) is om door onderzoek inzicht te krijgen in de werking van IPS voor mensen met common mental disorders (CMD), die Klant gemeente of Klant UWV zijn.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Coachingsregeling 2019

0

Het doel van de Coachingsregeling 2019 (COACHING) van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het ondersteunen van coachingstrajecten.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling wonen en zorg

0

Het doel van de Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.

Geopend  Garantie, Subsidie

Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe (AODR) is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zodat werkgevers in Drenthe ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

Geopend  Subsidie

Deelreglement Distributie 2019

0

Het doel van het Deelreglement Distributie 2019 (FNFDIS2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van de distributie van Nederlandse filmproducties en minoritaire coproducties (en de daarmee samenhangende marketing en promotie), voor internationale festivalselectie, en …

Geopend  Subsidie

Deelreglement Filmactiviteiten 2019

0

Het doel van het Deelreglement Filmactiviteiten 2019 (FNFDFAC2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het verlenen van subsidies voor filmactiviteiten.

Geopend  Subsidie

Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2019 (GRRG19) is het stimuleren van groot onderhoud en herbestemming van rijksmonumenten binnen de provincie Groningen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuurinclusieve landbouw provincie Groningen 2019

0

De Subsidieregeling natuurinclusieve landbouw provincie Groningen 2019 (NILGR) heeft tot doel om natuurinclusieve landbouw aan te jagen en daarmee landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen.

Geopend  Subsidie

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019

0

Het doel van het Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022 (FVO) is het stimuleren van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) door Nederlandse ondernemingen. Zo kunnen bedrijven samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in hun internationale …

Geopend  Subsidie
+