281 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Regeling architectuur

0

Met de Regeling architectuur (SCIARCH) ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied architectuur.

Geopend  Subsidie

Regeling digitale cultuur

0

Met de Regeling digitale cultuur (SCIDIGI) ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van …

Geopend  Subsidie

Regeling vormgeving

0

Met de Regeling vormgeving (SCIVRM) ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

0

Het doel van de Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten (BSA) is het stimuleren van de instroom van advocaat-stagiaires in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling archeologie en publiek

0

Het doel van de Subsidieregeling archeologie en publiek (APDR) is een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van de provincie Drenthe. Dit kan zowel passief zijn (bezoeker of toeschouwer) als actief (beheer, onderzoek, inspiratiebron voor ruimtelijk ontwerp of …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe (CHDR) is het ondersteunen en stimuleren van gemeenten, terreineigenaren en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, ruimtelijke ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden. Daarnaast …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024 (FKBDR) is karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe (ICADR) is het stimuleren en onderhouden van een gevarieerd en levendig cultureel klimaat in Drenthe door het mede tot stand laten komen van projecten met een groot bereik.

Geopend  Subsidie

Agrarische bedrijfsadvisering en educatie

0

Op basis van de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunnen agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, gebruik maken van de mogelijkheid om (individueel of in groepsverband) onafhankelijke expertise en kennis in te kopen.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren 2020-2021

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren 2020-2021 (SDBM) is het stimuleren van de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte

0

Op basis van de Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte (BCIBA) kunnen belasting- of inhoudingsplichtige organisaties die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst compensatie ontvangen voor de noodzakelijke kosten voor de aanschaf van het …

Geopend  Overig, Subsidie

Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen (VGG) is het faciliteren van eigenaren die de versterking van hun gebouw of de sloop van het huidige, onveilige gebouw en de bouw van een nieuw gebouw, geheel of gedeeltelijk in eigen beheer willen uitvoeren.

Geopend  Subsidie
+