318 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Innovation Fund (innovatiefonds van de Europese Unie)

0

Het Innovation Fund (IF) oftewel het innovatiefonds van de Europese Unie (EU) is gericht op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag.

Geopend  Subsidie

Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2020 (Subsidieregeling GRRG 2020)

0

Het hoofddoel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2020, oftewel de Subsidieregeling GRRG 2020 (GRRG20), is om eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

0

Het doel van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional (EVCJGP) is het stimuleren dat jeugdprofessionals die tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018 een aanvraag hebben gedaan bij het kwaliteitsregister jeugd en niet op minimaal hbo-niveau zijn geschoold over een vakbekwaamheidsbewijs …

Geopend  Subsidie

Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19

0

Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Geopend  Subsidie

Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain (DIGICUBE) voucherprogramma

0

Het Horizon 2020-project Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain (DIGI-B-CUBE) heeft tot doel een grensoverschrijdend en sectoroverschrijdend ecosysteem tot stand te brengen dat digitale innovaties uit de IT-sector combineert met drie belangrijke industrieën binnen de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland

0

Het doel van de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe (GNNDR) is de verwerving van gronden die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruimen drugsafval Drenthe 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruimen drugsafval Drenthe 2020 (ODDR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling monumenten Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling monumenten Fryslân (SMFR2020) is het bevorderen van restauratie, herbestemming en onderhoud van monumenten in de provincie Friesland.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020 (ODGR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid

0

Het doel van de Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid-19 (PKLUCOVID) is om uitgeverijen te stimuleren tot uitgave van literaire vertalingen (in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal) over te gaan ondanks de toegenomen risico’s …

Geopend  Subsidie

Garantie Klein Krediet Corona

0

Het doel van de regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella

0

Het doel van de regeling Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella (PLUVAC) is het terugdringen van besmettingen van pluimvee met salmonella, door te stimuleren dat pluimveehouders pluimvee vaccineren tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

Geopend  Subsidie
+