319 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID

0

Het doel van de regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 (COVIDVIS) is het ondersteunen van de stopzetting van visserijactiviteiten met een vissersvaartuig als gevolg van de crisis in verband met COVID-19.

Geopend  Subsidie

Corona

0

Het doel van de Corona-OverbruggingsLening (COL) is het ondersteunen van startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers die worden getroffen door de negatieve economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Geopend  Krediet, lening

Subsidieregeling Renovatieversneller

0

Het doel van de Subsidieregeling Renovatieversneller (SRV) is het stimuleren van grootschalige innovatieve renovatieprojecten ter verduurzaming van woningen die worden uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsverband.

Geopend  Subsidie

Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale ups

0

Het doel van het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale ups (TOPSS) is het waarborgen van de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS …

Geopend  Krediet, lening

Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus

0

Het doel van de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) is het verlenen van steun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus.

Geopend  Garantie

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

0

Het doel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is het tijdelijk ondersteunen van zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt.

Geopend  Krediet, lening

Tijdelijke borgstelling MKB

0

Het doel van de Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA) is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus.

Geopend  Garantie, Subsidie

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

0

Het doel van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is het stimuleren van het aardgasvrij maken van huurwoningen. De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die aardgasvrije …

Geopend  Subsidie

Coachingsregeling 2020

0

Het doel van de Coachingsregeling 2020 (COACHING) van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het ondersteunen van coachingstrajecten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling circulaire economie

0

Het doel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra

0

Het doel van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra (IUPP-MSZ) is het ondersteunen van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra die werk willen maken van het digitaliseren …

Geopend  Subsidie

Invest-NL

0

Het doel van Invest-NL is het versnellen en faciliteren van duurzaamheid en innovatie in Nederland. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie
+