336 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

0

Het doel van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is om EU-lidstaten en -regio's te steunen bij het bereiken van hoge werkgelegenheidsniveaus, een rechtvaardige sociale bescherming en een geschoolde en veerkrachtige beroepsbevolking voor de toekomstige arbeidswereld, evenals inclusieve en …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke deelregeling programmeringsbijdrage Drenthe, Flevoland en Zeeland

0

Het doel van de Tijdelijke deelregeling programmeringsbijdrage Drenthe, Flevoland en Zeeland (PDFZ) is om bij te dragen aan een kwalitatief goed en veelzijdig podiumkunstenaanbod in die delen van het land waar het Fonds Podiumkunsten nog geen of weinig theaters voor dit doel ondersteunt.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot (TSCBV) is om ondersteuning te bieden aan bruine vlootondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb), die door omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen in het tweede tot en met vierde kwartaal van 2020 in …

Geopend  Subsidie

Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen

0

Op basis van het Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen (BESGWV) kan aan werkgevers subsidie worden verstrekt voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten.

Geopend  Subsidie

Innovatieprojecten ten behoeve van een duurzame visserij en de aquacultuur

0

Het doel van de regeling Innovatieprojecten ten behoeve van een duurzame visserij en de aquacultuur (IDVA) is het stimuleren van innovaties in de visserij- en aquacultuursector om tot een duurzame en toekomstbestendige visserij en aquacultuur te komen.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

0

Op basis van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSE19) kan aan een organisator van een evenement subsidie worden verstrekt ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod.

Geopend  Subsidie

Programma Creatief Europa (2021-2027)

0

Het doel van het Programma Creatief Europa (2021-2027) (CEU) is het ondersteunen van de Europese culturele en creatieve sectoren.

Geopend  Subsidie

Europees programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021programma)

0

Het doel van het Europees programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027, oftewel het Pericles IV-programma (PERICLESIV), is het voorkomen en bestrijden van valsemunterij en daarmee verband houdende …

Geopend  Subsidie

Horizon Europe Verbreden van de deelname en verspreiden van excellentie

0

Met het Horizon Europe-onderdeel Verbreden van de deelname en verspreiden van excellentie (HORIZONH1) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan de opbouw van onderzoeks- en innovatiecapaciteit in lidstaten die daarin achterlopen. Dit door kennis en deskundigheid in de gehele EU te delen, waardoor …

Geopend  Subsidie

Horizon Europe cluster 2: Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving

0

Het doel van het Horizon Europe-cluster Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving (HORIZONC2) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de versterking van democratische waarden, de bescherming van cultureel erfgoed, de verkenning van het potentieel van de culturele en de …

Geopend  Subsidie

Horizon Europe ecosystemen (EIE)

0

Het doel van het Horizon Europe-onderdeel Europese innovatie-ecosystemen (EIE) is om het algemene ecosysteem voor innovatie in Europa te verbeteren.

Geopend  Subsidie

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (2021-2027)

0

Het doel van het Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) is bij te dragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en klimaatbestendige economie; het beschermen, herstellen en verbeteren de kwaliteit van het …

Geopend  Subsidie
+