338 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

0

De Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 (IBDO3DR) heeft tot doel om de Drentse economie binnen de provinciale economische speerpunten te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren …

Geopend  Subsidie

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

0

Het doel van de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland in 2020.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

0

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect (IUPP-BC) is het stimuleren van de verdere intensivering van de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de zorggebruiker, om daarmee de …

Geopend  Subsidie

Afbouwregeling “bergboeren” provincie Fryslân 2019

0

Het doel van de Afbouwregeling “bergboeren” provincie Fryslân 2019 (ABFR) is het ondersteunen van Friese boeren die landbouwgebieden hebben met een natuurlijke handicap (probleemgebieden) en hier tot en met 2013 voor werden gecompenseerd door middel van de zogeheten hectaretoeslag.

Geopend  Subsidie

Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

0

Het doel van de Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN (IUPP-OPEN) is het ondersteunen van de gebruikersstichting LEGIO en de penvoerders van regionale coalities in de huisartsenzorg. Dit met het oog op de verdere intensivering van …

Geopend  Subsidie

VIDA – Value-added Innovation in fooD chAins

0

Het doel van het project VIDA is het versnellen van de implementatie van nieuwe oplossingen in de voedingssector die het gebruik van water en energie verminderen. De voorkeur gaat daarbij uit naar oplossingen die met behulp van de zogeheten Key Enabling Technologies (KETs) microtechnologie, …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020

0

Doel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 (SRRM19) is het stimuleren van de restauratie van grote rijksmonumenten.

Geopend  Subsidie

Deelreglement Ontwikkeling

0

Het doel van het Deelreglement Ontwikkeling (FNFONT2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van ontwikkeling in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot ontwikkeling van deze …

Geopend  Subsidie

Deelreglement Realisering

0

Het doel van het Deelreglement Realisering (FNFREA2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van realisering en afwerking in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, korte film en onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD

0

Het doel van de Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD (IPSCMD) is om door onderzoek inzicht te krijgen in de werking van IPS voor mensen met common mental disorders (CMD), die Klant gemeente of Klant UWV zijn.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Coachingsregeling 2019

0

Het doel van de Coachingsregeling 2019 (COACHING) van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het ondersteunen van coachingstrajecten.

Geopend  Subsidie
+