306 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid

0

Het doel van de Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid-19 - verlengd (PKLUCOVID2) is om uitgeverijen te stimuleren tot uitgave van literaire vertalingen (in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal) over te gaan ondanks de …

Geopend  Subsidie

Topfonds Gelderland: MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG)

0

Het doel van de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) is de financiering van projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technieken in food, health, energie- en milieutechnologie, de maakindustrie, circulaire economie, smart industrie en crossovers tussen deze sectoren.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Topfonds Gelderland: Innovatie

0

Het doel van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is het bevorderen van projecten (inclusief circulaire economie) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van duurzame energievoorziening in Gelderland.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Gilde Healthcare

0

Gilde Healthcare (GILDE) is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg. Gilde Healthcare beschikt over twee aparte fondsstrategieën: venture & groeikapitaal en private equity.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

BioGeneration Ventures

0

BioGeneration Ventures (BGV) investeert in startende bedrijven in de life sciences in Nederland.

Geopend  Participatie

Future Food Fund (FFF)

0

Het Future Food Fund (FFF) is een venture capital fonds dat investeert in Nederlandse ondernemingen die met vernieuwende technologie en/of disruptieve businessmodellen impact willen hebben op de agri-horti-food sector.

Geopend  Participatie

Aglaia Oncology Funds

0

De Aglaia Oncology Funds (AGLAIA) investeren in bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen.

Geopend  Participatie

Cottonwood Technology Fund

0

Het Cottonwood Technology Fund (COTTON) is een durfkapitaalfonds voor startende ondernemingen. De focus ligt op 'harde' wetenschap, pre-seed, seed en early-stage financiering voor IP-gedreven bedrijven die sleuteltechnologieën leveren.

Geopend  Participatie

Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

0

Het doel van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen

0

Op basis van de Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen (BAIGR) kunnen industriële bedrijven in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor het onderzoek naar, en het treffen van maatregelen met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid van gebouwen en …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

0

Het doel van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2021 (ABFR) is bij te dragen aan de verbetering van de ruimtelijke structuur, de agrarische structuur, de natuur, het landschap en het milieu, door de realisatie van agrarische bedrijfsverplaatsingen.

Geopend  Subsidie
+