305 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 (IDB2018) is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen

0

Doel van de Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen (MEDIAGR) is om verscheidene regionale media (krant, radio, tv, online media et cetera) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving.

Geopend  Subsidie

Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018

0

Het doel van de Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 (UWVIPS18) is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

0

De Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl (IBDO2DR) heeft tot doel om de Drentse economie te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Geopend  Subsidie

Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018

0

Het doel van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018-2022 (FBK2018) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van mensenrechten en private sectorontwikkeling die strekken tot het tegengaan van kinderarbeid.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen (RETAILGR) is het duurzaam versterken van de retailstructuur in de provincie Groningen. Onder retailstructuur wordt het geheel aan winkels, horeca en commerciële dienstverlening verstaan.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen (IVLGR) is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een duurzame landbouwsector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018

0

Met de Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019 (VDFR) wil de provincie Friesland investeren in vestiging en verankering van ondernemingen in de provincie en hiermee de werkgelegenheid in de provincie stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen (RUIKWGR) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

0

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders …

Geopend  Subsidie

Health Innovation Fund III

1

Het doel van het Health Innovation Fund III (HIFIII) is om innovatieve zorg start-ups te helpen bij de marktintroductie van hun onderneming.

Geopend  Participatie

Deelreglement Distributie 2018

0

Het doel van het Deelreglement Distributie 2018 (FNFDIS2018) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van distributie en daarmee samenhangende marketing en promotie van Nederlandse filmproducties waaronder minoritaire coproducties, internationale festivalselectie en voor de …

Geopend  Subsidie
+