Programma Verpleging en Verzorging

Het programma Verpleging en Verzorging (ZONMW-VV) draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2019 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Periode 2019-2025: € 12 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het programma Verpleging en Verzorging (ZONMW-VV) draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

De doelstellingen van het programma zijn:

  • versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk;
  • verbetering van de kennisbenutting;
  • doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden.


Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  • Kennisontwikkeling: deze programmalijn zet in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerkingsverbanden van onderzoek, onderwijs en praktijk wordt uitgevoerd. Voor de nadere keuze van prioriteiten overlegt ZonMw met stakeholders en betrekt daarbij kennisagenda’s, kennissyntheses en eerdere resultaten uit het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. Ook praktijkgerichte activiteiten (zoals leiderschapsprogramma’s, leernetwerken en het faciliteren van duobanen voor verpleegkundige, onderzoeker en/of docent) kunnen hier onderdeel van zijn;
  • Kennisbenutting: deze programmalijn stimuleert het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs door implementatieonderzoek en gerichte implementatieactiviteiten;
  • Goede praktijkvoorbeelden: deze programmalijn stimuleert de verspreiding en doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden die op de werkvloer ontwikkeld zijn.


Subsidie wordt verstrekt op basis van oproepen. De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per oproep.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-17 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij ZonMw.

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+