Interreg Deutschland2027

Het doel van het programma Interreg Deutschland-Nederland 2021-2027 (INTERREGDNL) is het stimuleren van vernieuwende grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een innovatiever, groener én meer verbonden grensgebied, waarin Europa dichter bij de burger komt.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 240.775.132 uit het EFRO
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het programma Interreg Deutschland-Nederland 2021-2027 (INTERREGDNL) is het stimuleren van vernieuwende grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een innovatiever, groener én meer verbonden grensgebied, waarin Europa dichter bij de burger komt.

Het programma is één van de programma’s die in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma bouwt voort op het programma Interreg VA Nederland-Duitsland (INTERVANLD).

Het programmagebied omvat delen van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en (delen van) de Nederlandse provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

In aanmerking voor ondersteuning komen grensoverschrijdende projecten van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, overige rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, en natuurlijke personen die een onderneming voeren.

Te ondersteunen projecten moeten betrekking hebben op één van de onderstaande prioriteiten en moeten overeenkomen met ten minste één van de specifieke doelstellingen daarin:

 • Prioriteit 1: Een innovatiever programmagebied:
  • specifieke doelstelling 1: Het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën;
  • specifieke doelstelling 2: Het versterken van de duurzame groei en het concurrentievermogen van het mkb, onder meer door middel van productieve investeringen.
 • Prioriteit 2: Een groener programmagebied:
  • specifieke doelstelling 1: Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en rampen- en risicopreventie, veerkracht, met inachtneming van ecosysteem gebaseerde benaderingen;
  • specifieke doelstelling 2: Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en grondstof-efficiënte economie.
 • Prioriteit 3: Samenwerken aan een verbonden grensgebied:
  • specifieke doelstelling 1: Het verbeteren van de doeltreffendheid en inclusiviteit van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door de ontwikkeling van sociale innovatie infrastructuur;
  • specifieke doelstelling 2: Het verbeteren van de gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren door het ontwikkelen van infrastructuur, onder meer door het bevorderen van de veerkracht voor onderwijs en opleiding op afstand en online;
  • specifieke doelstelling 3: Te zorgen voor gelijke toegang tot gezondheidszorg door de ontwikkeling van infrastructuur, met inbegrip van eerstelijnszorg en het bevorderen van de overgang van institutionele naar gezins- en gemeenschapsgebonden zorg.
 • Prioriteit 4: Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied:
  • specifieke doelstelling 1: Het verbeteren van een efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische en administratieve samenwerking en de samenwerking tussen de burgers, de actoren van het maatschappelijk middenveld en de instellingen, met name met het oog op het oplossen van juridische en andere belemmeringen in het grensgebied;
  • specifieke doelstelling 2: Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, met name door het aanmoedigen van people-to-people activiteiten.


Projecten kunnen voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd met EFRO-middelen.

Projectideeën kunnen doorlopend met behulp van een projectideeformulier worden ingediend bij het regionale programmamanagement van de regio waar de hoofdaanvrager gevestigd is. Het gaat om de Euregio, Euregio Eems Dollard, Euregio Rijn-Maas-Noord dan wel Euregio Rijn-Waal.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-14 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Eems Dollard Regio.

Eems Dollard Regio

Bunderpoort 14
9693 CJ BAD NIEUWESCHANS
NEDERLAND

+