Interreg Noordwest2027

Het programma Interreg Noordwest-Europa 2021-2027 (INTERREGNWE) wil bijdragen aan een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle deelnemende gebieden in Noordwest-Europa (NWE), met als doel een evenwichtige ontwikkeling te ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger te maken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 517.467.425 (waarvan € 310.480.455 uit het EFRO)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het programma Interreg Noordwest-Europa 2021-2027 (INTERREGNWE) wil bijdragen aan een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle deelnemende gebieden in Noordwest-Europa (NWE), met als doel een evenwichtige ontwikkeling te ondersteunen en alle regio’s veerkrachtiger te maken.

Het programma is één van de programma’s die in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma bouwt voort op het programma Interreg VB Noordwest-Europa 2014-2020 (INTERVBNWE).

In aanmerking voor ondersteuning komen internationale consortia van overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en/of non-profitinstellingen uit België, een westelijk deel van Duitsland, een noordelijk deel van Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en/of Zwitserland.

Te ondersteunen consortia moeten minimaal drie partners uit drie verschillende landen omvatten. Minstens twee van deze partners moeten ook daadwerkelijk in het NWE-programmagebied gevestigd zijn.

Te ondersteunen projecten moeten betrekking hebben op één van de onderstaande prioriteiten en moeten overeenkomen met ten minste één van de specifieke doelstellingen daarin:

 • prioriteit 1: Klimaat en milieu:
  • specifieke doelstelling 1: Versterking van natuurbescherming, biodiversiteit en vermindering van alle vormen van vervuiling;
  • specifieke doelstelling 2: Bevordering van aanpassing aan de klimaatverandering en veerkracht bij rampenrisicopreventie.
 • prioriteit 2: Energietransitie:
  • specifieke doelstelling 1: Bevordering van energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
  • specifieke doelstelling 2: Bevordering van hernieuwbare energie.
 • prioriteit 3: Circulaire economie:
  • specifieke doelstelling 1: Bevordering van de transitie naar een circulaire en hulpbronnenefficiënte economie.
 • prioriteit 4: Innovatie en veerkracht:
  • specifieke doelstelling 1: Ontwikkeling en verbetering van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en de invoering van geavanceerde technologieën.
 • prioriteit 5: Inclusieve samenleving:
  • specifieke doelstelling 1: Verbetering van de doeltreffendheid en inclusiviteit van arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door de ontwikkeling van sociale infrastructuur en bevordering van de sociale economie;
  • specifieke doelstelling 2: Zorgen voor gelijke toegang tot gezondheidszorg door het ontwikkelen van infrastructuur, met inbegrip van eerstelijnszorg, en het bevorderen van de overgang van institutionele naar zorg voor gezinnen en gemeenschappen;
  • specifieke doelstelling 3: Versterking van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie.


De bijdrage is 60% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tijdens een tenderperiode met behulp van een elektronisch aanvraagsysteem worden ingediend bij het programmasecretariaat van Interreg Noordwest-Europa. Het aanvraagproces verloopt in twee stappen: binnen de eerste stap kunnen projectideeën worden ingediend, na eventuele goedkeuring kunnen binnen de tweede stap volledig uitgewerkte projectaanvragen worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-14 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+