288 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

PPS

0

Het doel van de PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG) is het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen en ondernemers.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 2016

1

Het doel van de Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 2016-2020 (INONFR) is het stimuleren van de internationalisering van het mkb in de provincie Friesland.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota 2017

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota 2017-2020 (USC2017DR) is het bevorderen van economische groei, het stimuleren van een goed vestigingsklimaat en het aantrekkelijker maken van de provincie Drenthe voor toeristen en inwoners door middel van …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling snel internet Groningen

0

Doel van de Subsidieregeling snel internet Groningen (SIGR) is om de komende twee jaar alle verblijfseenheden in het wit gebied aan te sluiten op een NGA Netwerk. De verstrekking van subsidie kan leiden tot een rendabele business case met een aanvaardbaar risicoprofiel voor het aanleggen en …

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

0

Het doel van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector (VOBRZO) is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Geopend  Subsidie

Regeling startsubsidie lokale energietransitie

1

Het doel van de Regeling startsubsidie lokale energietransitie (RSLE) is bij te dragen aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, en deze collectieven helpen om tot uitvoering te komen.

Geopend  Subsidie

Vouchers internationaal ondernemen

1

Het doel van de Vouchers internationaal ondernemen (VIO) is de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse mkb-ondernemingen op exportmarkten.

Geopend  Subsidie

Medische Innovaties Nederland Duitsland

0

Het project Medische Innovaties Nederland Duitsland (MIND) faciliteert en ondersteunt samenwerking tussen Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve producten die een antwoord geven op de economische en maatschappelijke uitdagingen in de zorg.

Geopend  Subsidie

Dutch Trade and Investment Fund

1

Het doel van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) is het stimuleren van investeringen in DTIF-landen door ondernemingen, door middel van het verstrekken van financiering.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer (WEIDEFR) is het stimuleren van de inrichting en het beheer van plas-dras gebieden en van verhoogd waterpeil ten behoeve van weidevogels.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe 2016

0

Het doel van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe 2016 (VGABDR) is de realisatie van bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen

0

Het doel van de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen (OVERVAL) is stimuleren dat bewoners en bedrijven die te maken hebben gehad met een woning- of bedrijfsoverval, preventieve maatregelen nemen die erop gericht zijn een nieuwe overval te voorkomen.

Geopend  Subsidie
+