Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023 (WZS) is het stimuleren van de aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens ten behoeve van de energievoorziening van zeeschepen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 18.03.2022 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022-2023: € 31 miljoen (waarvan € 18 miljoen voor 2022 [€ 10 miljoen tender 1, € 8 miljoen tender 2] en € 13 miljoen voor 2023 [€ 6,5 miljoen per tender voor tender 3 en 4])
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023 (WZS) is het stimuleren van de aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens ten behoeve van de energievoorziening van zeeschepen. Het doel van de aanleg van deze voorzieningen is het realiseren van een vermindering van de stikstofemissies om zo de stikstofdepositie in stikstofgevoelige en met stikstof overbelaste natuur in Natura 2000-gebieden te verlagen én het realiseren van een vermindering van geluidsemissies en verbetering van de luchtkwaliteit in de directe omgeving.

In aanmerking komen in Nederland gevestigde natuurlijke en rechtspersonen.

De subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf en installatie van een walstroomvoorziening voor zeeschepen (pleziervaartuigen komen niet in aanmerking). Een walstroomvoorziening is een vaste of mobiele haveninfrastructuur waarmee een haven vaartuigen van elektrische stroom kan voorzien voor gebruik aan de kade.

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5 miljoen per project.

Aanvragen kunnen tijdens een tenderperiode worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden gerangschikt.

De tenderperiodes zijn:

  • 21 maart 2022 tot en met 21 mei 2022;
  • 1 september 2022 tot en met 4 november 2022;
  • 16 januari 2023 tot en met 31 maart 2023;
  • 19 juni 2023 tot en met 15 september 2023.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-17 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+