Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het doel van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (ZONMW-LZO) is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, door het (verder) bouwen van een duurzame kennisbasis waarin bestaande kennis wordt gedeeld en verder ontwikkeld, maar ook nieuwe kennis en innovatieve ideeën de ruimte krijgen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2018 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Periode 2018-2022: € 32 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (ZONMW-LZO) is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, door het (verder) bouwen van een duurzame kennisbasis waarin bestaande kennis wordt gedeeld en verder ontwikkeld, maar ook nieuwe kennis en innovatieve ideeën de ruimte krijgen.

Het programma heeft drie doelstellingen, die zijn uitgewerkt in drie deelprogramma’s/programmalijnen:

  • Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning: het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur;
  • Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg: het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen om deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen;
  • Versterking aanpak eenzaamheid: het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in het kader van het VWS-programma ‘Eén tegen eenzaamheid’.


Subsidie wordt verstrekt op basis van oproepen. De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per oproep.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-29 — Nieuwe oproep: 'Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning'

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij ZonMw.

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+