Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19

Op basis van de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 (ATE) kan aan een organisator van een evenement subsidie worden verstrekt ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt omdat het moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 26.02.2022 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 120 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 (ATE) kan aan een organisator van een evenement subsidie worden verstrekt ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt omdat het moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod.

De regeling is gericht op kleine en middelgrote evenementen die niet vallen onder de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC). Het gaat dan om projectmatig opgezette, één- of meerdaagse fysieke events binnen een periode van ten hoogste vijftien dagen. Het kan daarbij gaan om zowel culturele en sportevenementen als evenementen voor de zakelijke markt. Met betrekking tot de zakelijke markt kan het dan gaan om beurzen en congressen die via open inschrijving toegankelijk zijn en waarbij de organisator risicodrager is voor het evenement als geheel. Evenementen die worden georganiseerd door de overheid vallen niet onder de regeling.

In aanmerking komen organisatoren van evenementen. Onder een organisator wordt verstaan: een in het handelsregister ingeschreven natuurlijke persoon, rechtspersoon of een vennootschap, niet zijnde een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bestuursorgaan, die verantwoordelijk is voor het organiseren van een evenement en het financiële risico daarvan draagt.

De regeling dekt de projectkosten van evenementen die als gevolg van een door de rijksoverheid vastgesteld evenementenverbod in verband met de corona-situatie moeten worden geannuleerd. Daarbij gaat het om evenementen die zijn gepland in de periode van 10 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Indien binnen deze periode geplande evenementen verschoven zijn naar een latere datum binnen die periode, komen verplaatsingskosten eenmalig voor subsidie vanuit de regeling in aanmerking als het verschoven evenement onverhoopt alsnog geannuleerd moest worden.

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten in de begroting.

Aanvragen kunnen van 28 februari 2022 tot en met 31 mei 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-25 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+