Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)

Het doel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (ZONMW-JZOJP) is het voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg, het verplaatsen van zorg (naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving) én het vervangen van zorg door nieuwe en andere vormen van zorg (zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2019 t/m 31.12.2021
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Periode 2019-2021: € 9 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (ZONMW-JZOJP) is het voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg, het verplaatsen van zorg (naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving) én het vervangen van zorg door nieuwe en andere vormen van zorg (zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk). Het ZonMw-programma is onderdeel van het gelijknamige VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het ZonMw-programma JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorg- en ondersteuningsprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat (bij voorkeur) uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn en burgers en patiënten. Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben.

Subsidie wordt verstrekt op basis van oproepen. De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per oproep.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-17 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij ZonMw.

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+