433 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie

0

Het doel van de Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie (ONDED) is een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de provincie Drenthe, door het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het oplossen van belemmeringen door …

Geopend  Subsidie

Stichting Sociaal Fonds Dibevo NPMB-VMN (SFDN)

0

Het doel van de Stichting Sociaal Fonds Dibevo NPMB-VMN (SFDN) is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de detailhandel van de branches voor gezelschapsdieren, muziekinstrumenten en bladmuziek.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling vitaal en gezonder werken

0

Het doel van de Subsidieregeling vitaal en gezonder werken (VGW-AOFG) van het A&O Fonds Grafimediabranche is om bij drukkerijen en andere grafimediabedrijven het ziekteverzuim terug te dringen en de vitaliteit te verbeteren.

Geopend  Subsidie

Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021

0

Het doel van de Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021 (WTLIR) is het compenseren van een civiele werkgever bij de langdurige inzet van een reservist.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

0

Het doel van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) is het aanbod van woonruimten met een ontmoetingsruimte, bestemd voor ouderen, te stimuleren door de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen, bestemd voor ouderen, te subsidiëren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling zichtbaarheid Friese taal

0

Het doel van de Subsidieregeling zichtbaarheid Friese taal (SZFT) ​​is het vergroten van de zichtbaarheid en het gebruik van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in de provincie Fryslân.

Geopend  Subsidie

Diplomabonus

0

Het doel van de Diplomabonus (VOLANDIS-DB) van Kennis- en adviescentrum Volandis is te stimuleren dat studenten bbl2, bbl3 en bbl4 hun opleiding afmaken.

Geopend  Subsidie

Regeling Europese EZKsubsidies 2021

0

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 (REES21) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Geopend  Overig

Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025 (DABGR) is om agrarische ondernemingen te ondersteunen wanneer zij een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben die geheel of in …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling demonstraties in Chemport Europe

0

Het doel van de Subsidieregeling demonstraties in Chemport Europe (CHEMPORT) is om industriële ondernemingen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe groene chemie en het opschalen naar pre-productie schaal in de gemeente Eemsdelta.

Geopend  Subsidie

Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

0

Het doel van de Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid (ORISMA-KDI) is het stimuleren van keuringen met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 45 jaar en ouder.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling tegemoetkoming opleidingskosten Orsima

0

Het doel van de Subsidieregeling tegemoetkoming opleidingskosten Orsima (ORISMA-TO) is het stimuleren van scholing van werknemers in de sector industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten om zo hun vakmanschap, …

Geopend  Subsidie
+