319 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

0

Het doel van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (RDNILNN) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het versnellen van natuurinclusieve landbouw in Drenthe, Friesland en Groningen.

Geopend  Subsidie

Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector

0

Het doel van de Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector (HREC) is het geven van een impuls aan de verdere professionalisering van hr-expertise in de culturele en creatieve sector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

0

Het doel van de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (TOPSP21) is het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG) is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de …

Geopend  Subsidie

INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance

0

Het doel van het project INNO4COV-19 is het geven van een impuls aan innovaties om het nieuwe coronavirus aan te pakken door het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van producten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 (ODAD) is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

0

Het doel van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (PP-ANWKB) is het stimuleren van proefprojecten waarbij kennis wordt vergaard over hoe het stelsel uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de praktijk functioneert.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe (WOLFDR) is het stimuleren van de aanschaf van wolfwerende afrastering door schapen- en geitenhouders ter voorkoming van schade door wolven.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021 (GOR) is het toekomstbestendig maken van ondernemingen in de provincie Groningen en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provincie Groningen.

Geopend  Subsidie

Deelregeling kunst opdracht

0

Doel van de Deelregeling kunst opdracht (KOMF) is het stimuleren van opdrachtgevers om relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn.

Geopend  Subsidie

Deelregeling kunst presentatie internationaal

0

Doel van de Deelregeling kunst presentatie internationaal (KPIMF) is het stimuleren van de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland zodat de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland wordt versterkt door het …

Geopend  Subsidie
+