323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

0

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het ondersteunen van initiatieven van relevante ketenpartners (cliënten/familie, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale …

Geopend  Subsidie

Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) ter aanvulling van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

0

De algemene doelstelling van het Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is het verrichten van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op het gebied van kernenergie.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 (IDB2018) is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip.

Geopend  Subsidie

Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie

0

Met het Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie (EDIDP), wil de Europese Unie het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie versterken, door in de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen

0

Doel van de Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen (MEDIAGR) is om verscheidene regionale media (krant, radio, tv, online media et cetera) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving.

Geopend  Subsidie

Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018

0

Het doel van de Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 (UWVIPS18) is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject.

Geopend  Subsidie

Beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee)

0

Het doel van de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK) is het ondersteunen van projecten die oplossingen bieden voor knelpunten die mkb-ondernemers belemmeren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden.

Geopend  Subsidie

Programma Sportinnovator

0

Het doel van het programma Sportinnovator (SPORTINNO) is het creëren van een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Geopend  Subsidie

Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018

0

Het doel van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018-2022 (FBK2018) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van mensenrechten en private sectorontwikkeling die strekken tot het tegengaan van kinderarbeid.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen (RETAILGR) is het duurzaam versterken van de retailstructuur in de provincie Groningen. Onder retailstructuur wordt het geheel aan winkels, horeca en commerciële dienstverlening verstaan.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen (IVLGR) is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een duurzame landbouwsector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018

0

Met de Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019 (VDFR) wil de provincie Friesland investeren in vestiging en verankering van ondernemingen in de provincie en hiermee de werkgelegenheid in de provincie stimuleren.

Geopend  Subsidie
+