307 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV) is het stimuleren van het aanbieden van gesubsidieerd tweede loopbaanadvies aan vijfenveertigplussers.

Geopend  Subsidie

Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening

0

Het doel van het Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening (FANZD3) is het tegengaan van grote verschillen in de tarieven voor farmaceutische ANZ-dienstverlening en het bereiken dat deze zorg voor alle patiënten binnen aanvaardbare financiële grenzen ter beschikking staat. …

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling internationaal ondernemen Drenthe

0

Doel van de Uitvoeringsregeling internationaal ondernemen Drenthe (IODR) is het leveren van een bijdrage aan de exportbevordering en de economische groei van Drenthe.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling We the North

0

De Uitvoeringsregeling We the North (NORTHGR) heeft tot doel om een impuls te geven aan de ontwikkeling van Noord-Nederland tot een cultureel samenhangende regio en om input te leveren voor de herijking van het landelijke cultuurbestel ten behoeve van de planperiode 2021-2024.

Geopend  Subsidie

Innovatiefonds Noord-Nederland

0

Het Innovatiefonds Noord-Nederland (INN) stelt ondernemers in staat om innovatieve ideeën naar de markt te brengen. Het Innovatiefonds is revolverend van karakter, hetgeen inhoudt dat de verstrekte middelen op termijn terugvloeien naar het fonds.

Geopend  Participatie

Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit

0

Met de Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit (GO ETFF) wil de overheid bijdragen aan het realiseren van de ambities inzake de energietransitie door de inzet van gebundelde expertise en het verstrekken van risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde …

Geopend  Garantie

Uitvoeringsregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit (HRKDR) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door probleemsituaties aan te pakken waar sprake is van verpaupering of door het op gang brengen van gestagneerde vastgoed- en …

Geopend  Subsidie

Seed business angel fondsen

0

Het doel van de regeling Seed business angel fondsen (SBAF) is het stimuleren van investeringen in technostarters door tussenkomst van seed business angel fondsen.

Geopend  Krediet, lening

Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2017

0

De Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2017-2020 (BHKBDR) heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling innovatievouchers

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatievouchers (USOVINVO) is mkb-ondernemingen, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties te stimuleren om versneld innovatie, onderzoek en testen te laten plaatsvinden in Overijssel.

Geopend  Subsidie

Besluit beschikbaarheidbijdrage WMB

0

In het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMB (BBBWMG) worden vormen van zorg aangewezen die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

0

Het doel van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SMNZO) is het ondersteunen van zorgaanbieders die inkomsten derven als gevolg van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen.

Geopend  Subsidie
+