288 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten

0

De Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten (DBBPDR17) heeft als doel om agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen in de omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals aangegeven op de als onderzoeks- en bufferzones aangewezen gebieden op de bijbehorende …

Geopend  Subsidie

Fonds Nieuwe Doen Groningen

1

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen (FNDGR) is er voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie.

Geopend  Krediet, lening

Subsidieregeling kennisondersteuning Agro en Food in Overijssel

0

Het doel van de Subsidieregeling kennisondersteuning Agro en Food Overijssel (USOVKAGFO) is het stimuleren van innovaties in de agro&food-sector door middel van de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan de verduurzaming en versterking van de Overijsselse agro&food-sector …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling culturele infrastructuur aard

0

Doel van de Subsidieregeling culturele infrastructuur aard- en nagelvast provincie Groningen (CIAN) (CIANGR) is het mogelijk maken dat er plekken gecreëerd worden of bewaard blijven, waar ontmoeting, meedoen en samenwerking onderling en met andere sectoren vanuit het culturele veld mogelijk is. …

Geopend  Subsidie

Beleidsregel de Groninger Ondernemersregeling

1

Het doel van Beleidsregel de Groninger Ondernemersregeling (GOR) is het verhogen van het aantal innoverende ondernemingen in de provincie Groningen en het verminderen van (jeugd)werkloosheid in de provincie Groningen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling preventiecoalities

0

Het doel van de Subsidieregeling preventiecoalities (PREVCOA) is het stimuleren van gezamenlijk door gemeenten en zorgverzekeraars gedragen plannen voor effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen met als doel de gezondheid van deze groep te verbeteren.

Geopend  Subsidie

Deelregeling opdrachtgeverschap 2017

0

Doel van de Deelregeling opdrachtgeverschap 2017 (DOMF17) is het realiseren van werk van hoge kwaliteit door opdrachtgevers te stimuleren relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn.

Geopend  Subsidie

Deelregeling presentaties buitenland 2017

0

Doel van de Deelregeling presentaties buitenland 2017 (PBMF17) is het stimuleren van de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland zodat de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland wordt versterkt door het …

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe; infrastructuur

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe; infrastructuur (FIETSINFRADR) is om de provincie Drenthe te ontwikkelen tot optimaal aantrekkelijke, dynamische en gastvrije fietsprovincie door het in stand houden en versterken van de kwaliteit van het fietsnetwerk, …

Geopend  Subsidie

Deelregeling publicaties 2017

0

Het doel van de Deelregeling publicaties 2017 (PUBMF17) is het bevorderen van de kennis over en verspreiding van Nederlandse hedendaagse beeldende kunst onder een (inter)nationaal publiek, waardoor de talentontwikkeling van kunstenaars wordt gestimuleerd.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling gender2022

0

Het doel van de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 (LHBTI) is het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid.

Geopend  Subsidie

Deelreglement Ontwikkeling

0

Het doel van het Deelreglement Ontwikkeling (FNFONT2017) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van ontwikkeling in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie en filmisch experiment.

Geopend  Subsidie
+