306 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie

0

Het doel van de Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie (CULTFR) is te komen tot kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten in Fryslân.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19

0

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TAVSO) is het beperken van de financiële schade die amateursportorganisaties ervaren als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 en het …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 (TSVB) is het ondersteunen van de verbetering van de emissieprestaties van binnenvaartschepen met een interne verbrandingsmotor.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

0

Het doel van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (RDNILNN) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het versnellen van natuurinclusieve landbouw in Drenthe, Friesland en Groningen.

Geopend  Subsidie

Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector

0

Het doel van de Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector (HREC) is het geven van een impuls aan de verdere professionalisering van hr-expertise in de culturele en creatieve sector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

0

Het doel van de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (TOPSP21) is het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG) is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de …

Geopend  Subsidie

INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance

0

Het doel van het project INNO4COV-19 is het geven van een impuls aan innovaties om het nieuwe coronavirus aan te pakken door het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van producten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 (ODAD) is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

0

Het doel van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (PP-ANWKB) is het stimuleren van proefprojecten waarbij kennis wordt vergaard over hoe het stelsel uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de praktijk functioneert.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe (WOLFDR) is het stimuleren van de aanschaf van wolfwerende afrastering door schapen- en geitenhouders ter voorkoming van schade door wolven.

Geopend  Subsidie
+