307 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen (IVLGR) is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een duurzame landbouwsector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018

0

Met de Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019 (VDFR) wil de provincie Friesland investeren in vestiging en verankering van ondernemingen in de provincie en hiermee de werkgelegenheid in de provincie stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen (RUIKWGR) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

0

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders …

Geopend  Subsidie

Health Innovation Fund III

1

Het doel van het Health Innovation Fund III (HIFIII) is om innovatieve zorg start-ups te helpen bij de marktintroductie van hun onderneming.

Geopend  Participatie

Deelreglement Distributie 2018

0

Het doel van het Deelreglement Distributie 2018 (FNFDIS2018) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van distributie en daarmee samenhangende marketing en promotie van Nederlandse filmproducties waaronder minoritaire coproducties, internationale festivalselectie en voor de …

Geopend  Subsidie

Deelreglement Filmactiviteiten 2018

0

Het doel van het Deelreglement Filmactiviteiten 2018 (FNFDFAC2018) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het verlenen van subsidies voor filmactiviteiten.

Geopend  Subsidie

Deelreglement Realisering 2018

0

Het doel van het Deelreglement Realisering 2018 (FNFREA2018) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van realisering en afwerking in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, korte film en filmisch experiment.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Klimaat Actief!

0

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! (KADOD) is om, in verbinding met de omgeving, bewoners en derden in het werkgebied te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname 2018

1

De Subsidieregeling International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname 2018-2019 (IBHBFR18) heeft als doel het stimuleren van exportactiviteiten van mkb-ondernemingen in de provincie Friesland, teneinde de exportwaarde en het aantal exporterende bedrijven in de provincie …

Geopend  Subsidie

Regeling subsidie uitvoering Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

0

Het doel van de Regeling subsidie uitvoering Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MAKG) is het stimuleren van (private) initiatieven waarmee wordt bijgedragen aan de realisatie van de doelen uit het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

Geopend  Subsidie

Investeringsfonds Groningen

1

Het Investeringsfonds Groningen (IFG) is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen.

Geopend  Participatie
+