323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling innovatie, krimp en leefbaarheid

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatie, krimp en leefbaarheid (IKLDR) is de sociale leefbaarheid te versterken door een positieve impuls te geven aan wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht. Deze impuls is met name gericht op inwoners van Drenthe voor wie dit niet …

Geopend  Subsidie

Beleidsregel subsidieverlening genieten van water

0

Het doel van de Beleidsregel subsidieverlening genieten van water (GVWDOD) is het stimuleren van initiatieven op het vlak van genieten van water, als die leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling e-health thuis

0

Doel van de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Geopend  Subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming (RVVV) is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Geopend  Fiscale stimulans

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

0

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

0

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019

0

Doel van de Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019-2020 (BIEBGR) is het stimuleren van vernieuwende projecten ten behoeve van de transitie naar een toekomstbestendige bibliotheek.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019-2020 (EVENGR19) is het stimuleren van evenementen die bijdragen aan de Groningse toeristische promotie- en marketingstrategie om hiermee een kwalitatieve impuls te geven aan het imago en de aantrekkingskracht …

Geopend  Subsidie

Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019

0

Het doel van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 (SBKB2019) is het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen, het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek en het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019 (DRUGSDR18) is om de Drentse leefomgeving vrij te houden van drugsafval om zodoende milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

Geopend  Subsidie

Regeling creatieve vouchers

0

Met de Regeling creatieve vouchers (CVGR) wordt de samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de creatieve industrie in de provincie Groningen gestimuleerd en wordt een impuls gegeven aan de creatieve arbeidsmarkt.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling vrijetijdseconomie Drenthe 2019

1

Het doel van de Subsidieregeling vrijetijdseconomie Drenthe 2019 (VTEDR19) is het stimuleren van projecten die Drenthe aantrekkelijker en beter zichtbaar maken voor toeristen en dagrecreanten. Deze projecten dragen bij aan de promotie van de provincie Drenthe en hebben een positief effect op de …

Geopend  Subsidie
+