Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Het doel van de Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-6) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20%, gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 12.02.2022 t/m 30.09.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Circa € 1,8 miljard
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-6) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20%, gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

De regeling geldt alleen voor zover geen winst of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht, zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden en werkgevers zich samen met de werknemers kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

In aanmerking voor ondersteuning komen werkgevers die gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 verwachten te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%.

Subsidie wordt per loonheffingennummer verleend over de loonsom in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.

De hoogte van de subsidie is de uitkomst van A x B x 3 x 1,3 x 0,85. Hierbij staat:

 • A voor het percentage van de omzetdaling, met dien verstande dat A ten hoogste 0,9 bedraagt;
 • B voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald, met dien verstande dat B gelijk is aan de uitkomst van de volgende berekening, die uitgaat van het tijdvak bedoeld in het tweede of derde lid: X – Y + Z, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan tweemaal het maximale dagloon, bedoeld in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen, maal 21,75, waarbij:
  • X staat voor het loon dat de werknemers van de werkgever in dat tijdvak hebben genoten;
  • Y staat voor de in dat tijdvak uitbetaalde bedragen aan vakantiebijslag en extra periode salaris; en
  • Z staat voor de in dat tijdvak opgebouwde bedragen aan vakantiebijslag en extra periode salaris.


Aanvragen kunnen van 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-11 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor)

La Guardiaweg 36-66 (gebouw A)
1043 DJ AMSTERDAM
NEDERLAND

+