Interreg Noordzeeregio 2021-2027

Het doel van het programma Interreg Noordzeeregio 2021-2027 (INTERREGNZR) is bijdragen aan een groenere, slimmere en meer leefbare Noordzeeregio.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 171.154.311 uit het EFRO
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het programma Interreg Noordzeeregio 2021-2027 (INTERREGNZR) is bijdragen aan een groenere, slimmere en meer leefbare Noordzeeregio.

Het programma – dat ook bekendstaat als Interreg North Sea Region (NSR) – is één van de programma’s die in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma bouwt voort op het programma Interreg Noordzeeregio 2014-2020 (INTERVBNOO).

Het programma staat open voor organisaties met rechtspersoonlijkheid uit (delen van) de volgende landen:

 • België (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen);
 • Denemarken (heel Denemarken);
 • Duitsland (Braunschweig, Bremen, Hamburg, Hannover, Lüneburg, Schleswig-Holstein, Weser-Ems);
 • Frankrijk (Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie);
 • Nederland (heel Nederland);
 • Noorwegen (Agder og Sør-Østlandet, Innlandet, Oslo og Viken, Trøndelag, Vestlandet);
 • Zweden (Norra Mellansverige, Småland med öarna, Sydsverige, Västsverige).


Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moeten organisaties deel uitmaken van een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie projectpartners uit drie verschillende aan het programma deelnemende landen.

Te ondersteunen projecten moeten betrekking hebben op één van de onderstaande prioriteiten en moeten overeenkomen met ten minste één van de specifieke doelstellingen daarin:

 • prioriteit 1: Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio:
  • specifieke doelstelling 1.1: Ontwikkeling en verbetering van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en de invoering van geavanceerde technologie;
  • specifieke doelstelling 1.2: Vaardigheden ontwikkelen voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap.
 • prioriteit 2: Een groene transitie in de Noordzeeregio:
  • specifieke doelstelling 2.1: Bevordering van energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
  • specifieke doelstelling 2.2: Bevordering van hernieuwbare energie in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2018/2001, inclusief de daarin opgenomen duurzaamheidscriteria;
  • specifieke doelstelling 2.3: Ontwikkeling van slimme energiesystemen, netten en opslag buiten het Trans-Europese energienetwerk (TEN-E);
  • specifieke doelstelling 2.4: Bevordering van de overgang naar een circulaire en hulpbronnenefficiënte economie;
  • specifieke doelstelling 2.5: Bevordering van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit, als onderdeel van de transitie naar een koolstofvrije economie.
 • prioriteit 3: Een klimaatbestendige Noordzeeregio:
  • specifieke doelstelling 3.1: Bevordering van aanpassing aan de klimaatverandering en preventie van rampenrisico’s, veerkracht, rekening houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen;
  • specifieke doelstelling 3.2: Verbetering van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur, ook in stedelijke gebieden, en vermindering van alle vormen van vervuiling.
 • prioriteit 4: Beter bestuur in de Noordzeeregio:
  • specifieke doelstelling 4.1: Andere acties ter ondersteuning van een beter bestuur voor samenwerking.


Het is daarnaast bevorderlijk als projecten passen binnen één van de zogeheten spotlight-thema’s. Spotlight-thema’s zijn van toepassing op alle prioriteiten. Het zijn extra dimensies die in de Noordzeeregio van bijzonder belang zijn. Er zijn drie spotlight-thema’s, namelijk:

 • digitalisering;
 • landelijk-stedelijke verbanden;
 • sterke punten en uitdagingen in het Noordzeebekken.


Het programma maakt onderscheid tussen reguliere projecten en kleinschalige projecten. Kleinschalige projecten betreffen projecten met een maximaal projectbudget van € 500.000 en een maximale projectduur van achttien maanden.

De bijdrage is 60% van de kosten voor projectpartners gevestigd in een EU-lidstaat (EFRO-financiering) en 50% van de kosten voor projectpartners gevestigd in Noorwegen (Noorse financiering).

Aanvragen kunnen tijdens een tenderperiode worden ingediend bij het programmasecretariaat van Interreg Noordzeeregio. Het aanvraagproces voor reguliere projecten verloopt normaliter in twee stappen: binnen de eerste stap kunnen projectideeën worden ingediend, na eventuele goedkeuring kunnen binnen de tweede stap volledig uitgewerkte projectaanvragen worden ingediend. Het aanvraagproces voor kleinschalige projecten verloopt in één stap: er kunnen direct volledig uitgewerkte projectaanvragen worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-31 — De tweede call van het programma zal open worden gesteld van 1 augustus tot en met 14 november 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+