Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2022

Met de Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2022 (OVFR22) kan de provincie Friesland subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van openbaar vervoer.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2022 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022-2024: € 1,5 miljoen (projecten), onbepaald (overige onderdelen)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met de Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2022 (OVFR22) kan de provincie Friesland subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van openbaar vervoer.

De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 en de Wet personenvervoer 2000 zijn van toepassing op deze subsidieregeling.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Verrichten en beheer van openbaar vervoer:
  • Subsidieverstrekking voor het verrichten van openbaar vervoer: subsidie voor vervoerders voor het verrichten van openbaar vervoer;
  • Subsidieverstrekking voor het beheer van openbaar vervoer: subsidie voor gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten of andere partijen die op basis van een overeenkomst met de provincie het beheer voeren over het openbaar vervoer dat onderdeel is van een door de provincie verleende concessie.
  • Subsidieverstrekking voor openbaar vervoer door middel van de inzet van een buurtbus: subsidies voor buurtbusorganisaties of gemeenten voor het verzorgen van openbaar vervoer door middel van de inzet van een buurtbus.
 • Projecten ten dienste van of gerelateerd aan openbaar vervoer: subsidie kan worden verstrekt aan een initiatiefnemer van een project:
  • ten dienste van openbaar vervoer dat vernieuwend is binnen Fryslân;
  • ten dienste van openbaar vervoer dat betrekking heeft op infrastructuur en dat past binnen de beleidskaders OV infrastructuur;
  • op het gebied van mobiliteit, niet zijnde OV maar wel gerelateerd aan OV, dat is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer of diens opvolger, met inbegrip van de beoogde duur van het project en de maximaal te verstrekken subsidie voor het project.


De hoogte van de subsidie voor het verrichten van openbaar vervoer bedraagt maximaal het bedrag dat voortvloeit uit de concessiebeschikking. Voor het beheer van openbaar vervoer bedraagt de subsidie maximaal het bedrag dat hiervoor is opgenomen in een overeenkomst tussen de provincie en de beheerder. De subsidie voor een buurtbusproject bedraagt voor een kalenderjaar maximaal € 4812. De hoogte van de subsidie voor projecten bedraagt 50% tot 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen moeten worden ingediend bij de provincie Friesland. Aanvragen voor het verrichten en het beheer van openbaar vervoer kunnen doorlopend worden ingediend. Aanvragen voor een buurtbusproject kunnen jaarlijks voor 31 december worden ingediend voor het daaropvolgende jaar. Projecten ten dienste van of gerelateerd aan openbaar vervoer kunnen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 doorlopend worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-16 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+