Subsidieregeling MKB Advies Voucher

Het doel van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher (MKBAVD) is om de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2022 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 650.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher (MKBAVD) is om de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe te stimuleren.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers gevestigd in Drenthe.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de inhuur van een kennisleverancier, die advies levert ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op ten minste één van de thema’s Groen, Slim en Impact:

  • een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Groen als de aanvrager stappen wil zetten in het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot;
  • een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Slim als de aanvrager stappen wil zetten op het gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering;
  • een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Impact als de aanvrager stappen wil zetten die van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3000.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2022 tot en met 1 december 2024 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-23 — Subsidieplafond 2022 nu ook officieel gepubliceerd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+