Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021

Het doel van de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 (KBDR) is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren. Onder karakteristiek bezit worden monumenten en beeldbepalende panden/objecten verstaan.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2022 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 1.313.935 (€ 700.000 voor rijksmonumenten en € 613.935 voor provinciale en gemeentelijke monumenten)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 (KBDR) is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren. Onder karakteristiek bezit worden monumenten en beeldbepalende panden/objecten verstaan.

Op basis van de regeling – waarop de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing is – kan zowel subsidie in de vorm van een geldbedrag als subsidie in de vorm van een laagrentende lening uit het Drents Monumentenfonds (DMf) worden aangevraagd.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • plankosten: werkzaamheden om een aanvraag met bijlagen op te stellen, eventueel aangevuld met andere onderzoeken als benoemd in de Leidraad onder 0-meting;
  • behoud en/of herbestemming.


Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor plankosten kan als voorfinanciering op de uitvoering van behoud en/of herbestemming worden aangevraagd door een erfgoedgemeenschap. Een erfgoedgemeenschap is een groep mensen (vereniging of stichting zonder winstoogmerk) die waarde hecht aan behoud en/of herbestemming van karakteristiek bezit in Drenthe en die waarde op basis van vrijwillige inzet wil doorgeven aan toekomstige generaties.

Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor behoud en/of herbestemming kan worden aangevraagd door eigenaren van monumenten, indien sprake is van:

  • agrarische monumenten als zodanig in gebruik, inclusief schaapskooien;
  • religieuze monumenten (deels) als zodanig nog in gebruik;
  • publiekstoegankelijke monumenten in bezit bij een erfgoedgemeenschap of culturele instelling; of
  • overige monumenten.


Subsidie in de vorm van een lening uit het Drents Monumentenfonds (DMf) voor behoud en/of herbestemming kan worden aangevraagd door eigenaren van karakteristiek bezit.

De subsidie in de vorm van een geldbedrag voor plankosten bedraagt voor een erfgoedgemeenschap maximaal € 10.000 per monumentnummer per aanvraag.

De subsidie in de vorm van een geldbedrag en een lening voor behoud en/of herbestemming bedraagt 60% van de subsidiabele kosten per monumentnummer of beeldbepalend pand. Dit percentage wordt aangevuld tot 100% van de subsidiabele kosten per monumentnummer of beeldbepalend pand indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd ERM-restauratiebedrijf of dat in het Register Kennis & Kunde staat vermeld.

De hoogte van een subsidie in de vorm van een lening uit het DMf bedraagt in alle gevallen minimaal € 10.000.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Aanvragen voor subsidie in de vorm van een geldbedrag kunnen jaarlijks van 1 januari tot en met 31 maart worden ingediend. Aanvragen voor subsidie in de vorm van een laagrentende lening kunnen doorlopend worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-16 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+