Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027 (TSVO) is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.02.2022 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 2 miljoen (€ 1,95 miljoen voor projecten a, b en c + € 50.000 voor project d).
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027 (TSVO) is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

De regeling is de opvolger van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO).

Aanvragen kunnen worden ingediend door een brancheorganisatie of aanvragers die optreden als penvoerder van:

 • een branchesamenwerkingsverband: dit is een samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval twee ondernemingen uit dezelfde branche;
 • een clustersamenwerkingsverband: dit is een locatiegericht samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval twee ondernemingen die activiteiten verrichten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen; of
 • een ketensamenwerkingsverband: dit is een samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval twee ondernemingen in een keten.


Een onderzoeksorganisatie, een omgevingsdienst en een veiligheidsregio kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van vier typen projecten (project a: project inzake proces- en organisatie-innovatie; project b: project inzake opleiding dat leidt tot kennisoverdracht; project c: project inzake milieustudies; project d: project inzake advies voor een kmo) die betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:

 • veiligheidscultuur;
 • ketenverantwoordelijkheid;
 • duurzaam assetmanagement;
 • transparante sector;
 • veilige bedrijventerreinen en veilige clusters;
 • hoogwaardige kennis.


De subsidie bedraagt, afhankelijk van het type subsidieontvanger en het type project, maximaal 15% tot maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-04 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+