Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie kan worden verstrekt aan werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Loonkostensubsidie kan worden verstrekt aan werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De Loonkostensubsidie is gebaseerd op artikel 10d. van de Participatiewet.

De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. Gemeenten hebben echter beleidsvrijheid en daarom kan de manier waarop een gemeente de instrumenten uit de participatiewet toepast per gemeente verschillen. Bovendien kunnen gemeenten zelf aanvullende instrumenten aanbieden die zijn gericht op werknemers die binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen.

In aanmerking voor Loonkostensubsidie komen werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking (waarvoor de gemeente verantwoordelijk is) in dienst nemen. Het moet gaan om werknemers die met voltijdse arbeid niet in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Gemeenten kunnen (op basis van artikel 10f van de Participatiewet) ook loonkostensubsidie verstrekken aan mbo-studenten met een arbeidsbeperking die een leer-werktraject volgen.

De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast ontvangt de werkgever een vergoeding voor de werkgeverslasten (23,5% van de loonkosten waarover loonkostensubsidie wordt verstrekt). Als het cao-loon hoger is dan het minimumloon, zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. Loonkostensubsidie kan voor onbepaalde tijd worden verstrekt, zolang de loonwaarde van de werknemer lager is dan het wettelijk minimumloon.

De aanvraag voor de loonkostensubsidie kan worden ingediend bij de betreffende gemeente.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-02 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Gemeente.

Gemeente

Variabel
NEDERLAND

+