Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2 (VARNOF2) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 24.07.2021 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks: € 100.000 (subsidies tot en met € 5000), € 400.000 (subsidies van € 5001 tot en met € 25.000) per programmalijn bepaald (subsidies hoger dan € 25.000)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2 (VARNOF2) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

De subsidieregeling is onderdeel van de Regiodeal Noordoost Fryslân die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân met het Rijk afgesloten hebben. De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit.

Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Subsidie hoger dan € 5000 wordt enkel verstrekt aan een samenwerkingsverband van twee of meer samenwerkingspartners, of aan een stichting indien de samenwerking via de aanvragende stichting is geformaliseerd.

Subsidie kan worden verstrekt voor alle activiteiten binnen een project die voldoende invulling geven in de regio aan de gestelde doelen in één of meerdere aangewezen business cases van de Versnellingsagenda:

 • Programmalijn 1: Onderwijs en arbeidsmarkt:
  • 1a Mobiliteitscentrum;
  • 1b Wendbaar vakmanschap: werkgevers en werknemers die in een veranderende arbeidsmarkt goed en met plezier blijven presteren.
 • Programmalijn 2: Innovatie en ondernemerschap:
  • 2a Campus voor bouwen en nieuwe materialen;
  • 2b Shared facilities(center);
  • 2c Lerend ondernemersnetwerk: kennisverspreiding en versnellingstafels;
  • 2d Economisch en ecologisch gebruik landbouwareaal uitgaande van circulaire economie.
 • Programmalijn 3: Doorontwikkeling regionale samenwerking en marketing:
  • 3b Regiomarketing en destinatiebranding.

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de aard en omvang van de activiteiten en bedraagt nooit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de gemeente Noardeast-Fryslân. Subsidies tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies boven € 25.000 wordt de regeling drie keer per jaar gedurende zes weken opengesteld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-31 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2.

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2

+