Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) is het stimuleren van energiebesparing en onderhoud in bestaande gereguleerde huurwoningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2022 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 152.000.000
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) is het stimuleren van energiebesparing en onderhoud in bestaande gereguleerde huurwoningen.

Op de regeling is het Kaderbesluit BZK-subsidies van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen verhuurders van bestaande gereguleerde huurwoningen. Concreet gaat het om twee groepen verhuurders:

 • verhuurders die woningen verhuren in het gereguleerde segment onder de liberalisatiegrens: in aanmerking komen verhuurders met in totaal 100 gereguleerde huurwoningen of minder. Zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal 50 zelfstandige gereguleerde huurwoningen;
 • verhuurders die woningen boven de liberalisatiegrens verhuren in de gereguleerde sector: verhuurders met deze huurwoningen in hun portefeuille kunnen subsidie ontvangen voor al hun gereguleerde woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens, voor zover zij verklaren dat die woningen bij de aanvang van het huidige huurcontract in het gereguleerde segment verhuurd zijn.


Subsidie kan worden verleend voor drie typen activiteiten: energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Specifiek kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

 • Energiebesparende maatregelen:
  • spouwmuurisolatie;
  • gevelisolatie;
  • dakisolatie, zolder- of vlieringvloerisolatie;
  • bodem- of vloerisolatie;
  • HR++ glas, triple glas in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen, of isolerende voor- en achterdeuren (in de bestaande thermische schil);
  • voor het eerst aanleggen van een ventilatiesysteem met CO2-sturing of warmteterugwinning (WTW) met een rendement van minimaal 90%.
 • Onderhoud:
  • het aanschaffen en installeren van een buitenkozijn van een deur of raam (behalve bij de toepassing van triple glas);
  • vervangen of installeren van een ventilatiebox.
 • Energieadvies: een adviesrapport dat is opgesteld door een EPA-adviseur.


Er wordt enkel subsidie verstrekt aan verhuurders die minimaal twee van de bovenstaande energiebesparende of onderhoudsmaatregelen treffen of een combinatie daarvan. Bij alle maatregelen is een forfaitair bedrag per m2 vastgesteld. Per woning kan maximaal € 6000 subsidie voor de uitgevoerde activiteiten worden aangevraagd (inclusief een eventueel energieadvies). De maximale totale subsidie per verhuurder is € 400.000.

Aanvragen kunnen van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere woningen. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-26 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+