Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht (KICKMED) is samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders te ondersteunen bij activiteiten in het kader van de Kickstart Medicatieoverdracht.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 18.01.2022 t/m 30.09.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 25 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht (KICKMED) is samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders te ondersteunen bij activiteiten in het kader van de Kickstart Medicatieoverdracht.

De Kickstart Medicatieoverdracht – een onderdeel van het Programma Medicatieoverdracht – wil bijdragen aan de verbetering van de digitale medicatieoverdracht door het implementeren in de totale keten van de informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9) in combinatie met de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten (Medicatieoverdracht), het opdoen van ervaring daarmee en het in de praktijk beproeven en waar nodig bij te stellen van de informatiestandaard.

Op de beleidsregel is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen zowel reeds bestaande samenwerkingsverbanden als samenwerkingsverbanden die voor het specifieke doel van de regeling zijn opgericht.

De subsidie bedraagt niet meer dan een door de minister van VWS vast te stellen bedrag, overeenkomstig een door de minister van VWS goed te keuren activiteitenplan en begroting.

Een samenwerkingsverband dat belangstelling heeft, dient contact op te nemen met het Programma Medicatieoverdracht door een e-mail te sturen naar medicatieoverdracht@nictiz.nl. Het Programma Medicatieoverdracht zal het samenwerkingsverband vervolgens begeleiden bij het indienen van een aanvraag.

Aanvragen kunnen tot en met 15 april 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Programma Medicatieoverdracht. De ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van diverse wegingscriteria, waarna subsidie wordt toegekend in volgorde van rangschikking.

Indien het subsidieplafond niet wordt bereikt met de tot en met 15 april 2022 ingediende aanvragen, wordt de regeling tot en met 1 september 2022 nogmaals opengesteld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-17 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+