442 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Brûsfûns

0

Het doel van het Brûsfûns (BRUSFR2014) is om zoveel mogelijk inwoners van Friesland actief of passief te laten deelnemen aan culturele activiteiten om kansen tot zelfontplooiing te vergroten en om de onderlinge verbondenheid van mensen te versterken, in het bijzonder in Friese dorpen.

Gesloten  Subsidie

Fries mediafonds

0

Het doel van het Fries mediafonds (MEDIAFR2014) is het leveren van een bijdrage aan vernieuwing van de persbedrijfstak en journalistieke verdieping in Friesland.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling Fries taalgebruik

0

Het doel van de Subsidieregeling Fries taalgebruik (FRTAAL2014) is de fysieke zichtbaarheid van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in Friesland te vergroten.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling meertaligheid in het onderwijs

0

Het doel van de Subsidieregeling meertaligheid in het onderwijs (MTOFR2014) is het ondersteunen van activiteiten die strekken tot het bevorderen of verbeteren van meertaligheid in het onderwijs in de provincie Friesland.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling promotie Friestalige boeken

0

Het doel van de Subsidieregeling promotie Friestalige boeken (PFBFR2014) is het bevorderen van de promotie van Friestalige fictie en non-fictie.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling ruimte Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimte Fryslân (SRFFR) is het stimuleren van activiteiten op het terrein van ruimte.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling uitgeven Friestalige literatuur

0

Het doel van de Subsidieregeling uitgeven Friestalige literatuur (UFRLIT2014) is het bevorderen van het uitgeven van oorspronkelijk Friestalige fictie en non-fictie.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling vertalen van literatuur

0

Het doel van de Subsidieregeling vertalen van literatuur (VVLFR2014) is het bevorderen van het vertalen van oorspronkelijk Friestalige fictie en non-fictie en toneelstukken.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR) is het subsidiëren van activiteiten op het terrein van kultuer en mienskip.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel projectsubsidies brede doeluitkering verkeer en vervoer 2014

0

Met behulp van de Beleidsregel projectsubsidies brede doeluitkering verkeer en vervoer 2014 (BDUVVFR2014) subsidieert de provincie Friesland activiteiten op het terrein van verkeer en vervoer.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

1

Met de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân (SWFFR) draagt de provincie bij aan de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Wurkje foar Fryslân.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling duurzaam door

0

De Subsidieregeling duurzaam door (DDFR) heeft tot doel het ontwikkelen en faciliteren van projecten, gericht op sociale innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een groene economie met de daarbij behorende regionale netwerken en knooppunten voor duurzaam leren.

Gesloten  Subsidie
+