465 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Internationaal innoveren

1

Het doel van de regeling Internationaal innoveren (IISIO) is het financieel ondersteunen van de Nederlandse deelname aan internationale innovatieprojecten, dat wil zeggen een PENTA-innovatieproject, Eureka-innovatieproject of ITEA3-innovatieproject.

Geopend  Subsidie

Borgstelling mkb

0

De regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Geopend  Garantie

Garantie ondernemingsfinanciering

0

Met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) wil de overheid gezonde bedrijven de mogelijkheid geven investeringen te blijven financieren.

Geopend  Garantie

Garantstelling gericht op bankgaranties

0

Doel van de Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK) is het ondersteunen van bedrijven in de bouw en kapitaalgoederenindustrie.

Geopend  Garantie

Groeifaciliteit

0

De Groeifaciliteit (GROEI) moet ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met het aantrekken van risicokapitaal.

Geopend  Garantie

Innovatiekredieten

0

Het doel van de regeling Innovatiekredieten (INNOKREDIET) is bijdragen aan duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

Geopend  Krediet, lening

Seed capital technostarters (Actieprogramma TechnoPartner)

0

Het doel van de regeling Seed capital technostarters (SCT) is het zodanig stimuleren en mobiliseren van de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt dat technostarters in hun kapitaalbehoefte kunnen voorzien en zo hun overlevings- en (door)groeikansen worden vergroot.

Gesloten  Krediet, lening

Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie

0

Doel van de Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie (VFF) is het ondersteunen van innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt …

Geopend  Krediet, lening

Energie

0

Het doel van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Gesloten  Subsidie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb

1

Doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten, uitgezonderd opleiding, binnen de topsectoren.

Geopend  Subsidie

Risico’s dekken voor aardwarmte

0

Het doel van de regeling Risico's dekken voor aardwarmte (RDAARD) is het stimuleren van de winning van aardwarmte in Nederland, door het afdekken van het geologisch risico dat het boren van putten voor de toepassing van aardwarmte niet succesvol is.

Geopend  Subsidie

Topsector energieprojecten

2

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) is het stimuleren van energie-innovaties.

Geopend  Subsidie
+