INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance

Het doel van het project INNO4COV-19 is het geven van een impuls aan innovaties om het nieuwe coronavirus aan te pakken door het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van producten.

Looptijd 01.10.2020 t/m 31.08.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 2,9 miljoen (1e cut-off: € 1,5 miljoen, 2e cut-off: € 800.000, 3e cut-off: € 600.000)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het project INNO4COV-19 is het geven van een impuls aan innovaties om het nieuwe coronavirus aan te pakken door het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van producten.

De missie van INNO4COV-19 is het creëren van een ‘lab-to-fab’ platform en een samenwerkingsverband waar bedrijven en referentielaboratoria de instrumenten vinden voor het ontwikkelen en implementeren van innovatieve technologieën (van idee-evaluatie tot marktwerking). Het project wordt uitgevoerd door een consortium dat onder leiding staat van het International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL). Het project wordt gefinancierd met een bijdrage uit Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

INNO4COV-19 publiceert open oproepen op basis waarvan financiële steun kan worden verleend aan bedrijven, met als doel de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve oplossingen die COVID-19 aanpakken. Het moet gaan om oplossingen die al gevalideerd zijn in een laboratoriumomgeving (TRL6 of hoger).

In aanmerking komen bedrijven en kleine consortia van bedrijven die zijn gevestigd in één van de EU-lidstaten of Horizon 2020 geassocieerde landen. De aandachtssectoren zijn: gezondheidszorg, geneeskunde, biotechnologie en biofarma, maar ook ict-gerelateerde onderwerpen (zoals bijvoorbeeld robotica, automatisering, elektronica en nanotechnologie).

Projecten moeten zijn gericht één van de volgende technologische domeinen:

  • innovatieve diagnostische en screeningssystemen;
  • milieubewakingssystemen;
  • sensoren en apparaten voor telegeneeskunde en telepresence; en
  • beschermende uitrusting.


De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale projectkosten tot een maximumbedrag van € 100.000. Daarnaast bestaat de ondersteuning uit begeleiding door een netwerk van experts op technisch, zakelijk en regelgevend niveau om de innovatie op de markt te brengen én toegang tot specifieke faciliteiten en infrastructuur.

Aanvragen kunnen doorlopend van 1 november 2020 tot en met 31 mei 2021 met behulp van een online aanvraagformulier worden ingediend bij het International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL). Er zijn drie zogenaamde cut-off dates voor de beoordeling van de tot dan toe ingediende aanvragen (30 november 2020, 31 maart 2021 en 31 mei 2021).

Laatst gewijzigd op 2021-01-19 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance.

INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance

+