Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID

Het doel van de Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen (COVIDNFPK4) is het compenseren van aanbieders van podiumkunstenaanbod voor investeringen in vrije producties die niet kunnen worden terugverdiend omdat geplande uitvoeringen niet of niet geheel kunnen doorgaan als gevolg van de COVID-19-maatregelen.

Looptijd 20.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 39,6 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen (COVIDNFPK4) is het compenseren van aanbieders van podiumkunstenaanbod voor investeringen in vrije producties die niet kunnen worden terugverdiend omdat geplande uitvoeringen niet of niet geheel kunnen doorgaan als gevolg van de COVID-19-maatregelen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties met rechtspersoonlijkheid die in continuïteit podiumkunstuitvoeringen produceren en/of verkopen en daarvoor geen gebruik maken van subsidies van of door de rijksoverheid. Het gaat daarbij zowel om producenten/productiemaatschappijen, maar ook om bijvoorbeeld managementbureau’s en impresariaten die voor artiesten optreden.

De regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden of staan in de periode 14 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Vrije producties zijn producties op het terrein van theater, dans, muziek, muziektheater, cabaret, opera, musical, etc. die worden gefinancierd uit private middelen.

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het capaciteitsverlies, dat wordt berekend als het verschil tussen het maximaal aantal te verkopen toegangsbewijzen zoals blijkt uit de oorspronkelijke speellijst en het aantal toegangsbewijzen dat werkelijk voor verkoop beschikbaar is gekomen als gevolg van de COVID-19-maatregelen voor voorstellingen die doorgang hebben gevonden.

Aanvragen kunnen tot en met 5 februari 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+.

Laatst gewijzigd op 2021-01-19 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+.

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Koningin Julianaplein 2
2595 AA 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+