Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021

Het doel van de Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021 (GOR) is het toekomstbestendig maken van ondernemingen in de provincie Groningen en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provincie Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 500.000. Voor 2021: € 500.000.
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021 (GOR) is het toekomstbestendig maken van ondernemingen in de provincie Groningen en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provincie Groningen.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door Groninger ondernemingen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor deelname aan een project, oftewel het volgen en afronden van een programma dat door een geaccrediteerde organisatie wordt aangeboden.

Een geaccrediteerde organisatie betreft een door de provincie Groningen erkende organisatie die een integraal en door de provincie erkend programma uitvoert en aanbiedt aan Groninger ondernemers met als doel:

  • ondernemers toekomstbestendig te maken door ze onder andere te ondersteunen bij verduurzaming, digitalisering, innovatie, het verbeteren van ondernemersvaardigheden en internationalisering; of
  • het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het aanbieden van meester-gezel trajecten.


De lijst met door de provincie erkende organisaties en projecten wordt gepubliceerd op de website van de provincie.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+